Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jægersprislejren
Forsvarets mærke
16. december 2018

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Civile aktiviteter 

Civile aktiviteter i Jægersprislejren 

Lokal samfundets kultur- og idrætsliv har i mange år anvendt lejrens faciliteter til rekreative formål og arrangementer som f.eks. Jægersprisfesten, cirkus, koncerter og teater.

Lejren er også blevet anvendt til filmoptagelser bl.a. i forbindelse med Gabriel Axels film "Prinsen af Jylland", samt til TV-serien "Ørnen".

 
 

 

Forskning

Også på anden vis inddrages Jægersprislejren i det civile liv. Jægersprislejrens store beskyttede areal har vist sig velegnet til civile forskningsforsøg både af sikkerheds- og miljømæssig karakter.

Forsøgscenter RISØ har fået tilladelse til at gennemføre et videnskabeligt klimaforsøg i øvelsesterrænet omkring Brandbjerg. Formålet med forsøget er, at få klarhed over klimaændringernes påvirkning af biologi og økosystemer.

FORCE Technology
har i perioden 2004 - 2006 foretaget 5 prøvesprængninger i øvelsesterrænet hvor formålet var at undersøge sikkerheden for gasforsyningsledninger af stål.

Det enkelte gasrør der sprængtes var ca. 300 m. langt med et indre naturgastryk på 200 bar. Røret havde en diameter på ca. 75 cm. og ildkuglen fra sprængningen kunne ses langt fra Jægersprislejren.