Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jægersprislejren
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Skydninger i Bredetved  

Naturen i og omkring skydeterrænet

Bredetved Skydeterræn udgør ca. 21 ha og har siden 1912 været skydeterræn. Størstedelen af Bredetved Skydeterræn er omgivet af skov; Dragerup Skov mod nordvest og Munkholmskoven umiddelbart øst for terrænet.

Fra terrænets højeste del, tæt ved Munkholmvejen ca. 25 m over havet, er der en flot udsigt over Isefjordens Inder bredning. Herfra daler terrænet over en strækning på ca. 800 m for til sidst at ende i en tæt rørskov ud mod kysten. Når du står ved rørskoven og kigger tilbage ind mod land, kan du tydeligt se den gamle kystskrænt, hvor stenalderhavet stod for ca. 6500 år siden.

Selve skydeterrænet består primært af græsklædte overdrev, sletter og enge, og ind i mellem er der plantet små holme af træer og buske. Skydebanerne flankeres af gammel, frodig løvskov, primært ask, med en varieret og spændende skovbundsflora.

Adgangsregler

Når du færdes i Bredetved Skydeterræn, skal du være opmærksom på:

  • Al færdsel sker på eget ansvar
  • Færdsel skal ske til fods på de anlagte stier, så bevoksningen skånes mest muligt
  • Der må ikke graves eller tændes bål på terrænet uden tilladelse
  • Ridning er ikke tilladt i terrænet, primært for at undgå slid på veje og banebelægning
  • Hunde skal føres i snor  

Lukket under skydning

Under skydning er adgang til terrænet forbudt. Adgangsvejene afspærres, og når fareområdet går ud over vandet, hejses en ballonkugle, og der tændes en blinkende lysmarkør, der kan ses fra søsiden. 


KORT OVER BREDETVED SKYDEOMRÅDE:


SKYDEBANE INSTRUKSER:
  


https://www2.forsvaret.dk/temaer/stoej-portal/Pages/portalforside.aspx