Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jægersprislejren
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Skydninger på Stold 
STOLD.
Der kan tages kontakt til lederbygningen på skydeområdet, på følgende telefon nummer 59291242.
dette gælder kun ved forsøgsskydninger af (HKIC, dvs. artilleri, tunge våben o.l.).

Naturen i og omkring skydeterrænet:

 
Stold Skydeterræn ligger i Bjergsted Kommune, Vestsjællands amt - mellem den flade kysthede Eskebjerg Vesterlyng og byen Havnsø - ud til Sejerø-bugten. Arealet er ejet af forsvaret og dækker 29 ha. Skydeterrænet udgøres af en halvø, som er ca. 1000 meter lang og 300 meter bred, og rækker som en spids nordpå ud i havbugten. Øst for Stold-halvøen ligger den lille vig Tranevejle, der med sine lavvandede slikvader, strandenge, loer og pander kan minde om et marsklandskab.

Selve Stold-halvøen består langt overvejende af lavtliggende, tørt strandoverdrev, men også af fugtig og sumpet strandeng og strandsump langs østsiden ind mod Tranevejle. I sydenden findes et mindre område med enebærkrat, der kan betegnes som hede.

En tidligere sandø, Ægholm, som er beliggende ved udmundingen af Tranevejle øst for halv-øen, er nu blevet landfast ved en smal sandtange med Stold-halvøen.

På nordspidsen af halvøen rejser sig en moræneknold, med lerskrænter ned til en rullestens-strand.
Langs vestsiden af halvøen er kysten stenet, på nær de sydligste 75 meter, hvor der er sand-strand.
Store dele af halvøen står under urolige vejrforhold under vand, især i vinterhalvåret.

Af militære installationer på området findes - udover “leder-huset” på morænebakken på nordspidsen - et antal skydeanlæg, samt magasiner, der anvendes til deponering af materiel.

Desuden har Bjergsted Jagtforening, efter tilladelse fra forsvaret, anlagt en lerduebane og et klubhus umiddelbart indenfor hegnet i terrænets sydlige ende.
Gennem halvøen strækker sig en grusvej, etableret af forsvaret som tilkørselsvej. Vejen fører ud til spidsen, hvor skydestillingerne er etableret. Kørsel og parkering udenfor vejen er vanskelig.

Adgangsregler:
Da området bruges til militære skarpskydninger, er adgangen til området afspærret af hegn.


Annoncering af Forsvarsministeriets skydeaktiviteter i skyde- og øvelsesterræner og på skydebaner vil fra september 2015 ske på Forsvarets hjemmeside på 

www.forsvaret.dk/temaer/stoej-portal.

SKYDEKORT STOLD:

SKYDEBANEINSTRUSKER TIL STOLD SKYDEOMRÅDE: