Infanteristerne i Dragonregimentets Viking-kompagni er på brigadeøvelse BRASH LION. Her træner de til konventionel krig og bliver derudover certificeret til at indgå i NATO-beredskabet.

Dansk soldat på øvelse som forberedelse til at skulle stå i NRI-beredskab. Alle enheder, der skal indgå NRI-beredskabet skal først igennem en NATO-certificering. Foto: SOLDATEN - de værnepligtiges magasin.

NATO Readiness Initiative blev oprettet i 2018. Initiativet er et svar på ændringerne i det sikkerhedspolitiske landskab siden 2014, særligt Ruslands aggressive adfærd og ustabiliteten i Europas sydlige nærområder.

 

NRI skalvære med til at styrke NATOs afskrækkelses- og forsvarsprofil. NRI betyder opstilling af 30 kampbataljoner, 30 større skibe og 30 eskadriller kampfly på maksimalt 30 dages beredskab. I alt forventes NRI at bestå af ca. 80.000 soldater i 2024, når styrken skal være klar. Tilsammen kommer NRI og NRF til at bestå af ca. 120.000 soldater.

 

USA lægger betydelig vægt på, at NATO-allierede - herunder Danmark – leverer substantielle bidrag til NRI og NRF.

I 2021 har Hærens 1. Brigade til opgave at opstille og certificere en kampbataljon med støtteenheder, der skal stå i beredskab for NRI.

 

 

Danmark og NATO

NATO er hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Et bredt flertal i Folketinget lægger vægt på, at Danmark påtager sig ansvar i NATO og bidrager
til NATOs styrker og beredskaber.

Tilmeldingen af danske enheder til NATOs styrker er med til at opretholde en troværdig afskrækkelse. Det er en forudsætningen for Danmarks sikkerhed og tryghed.

Sidst opdateret 10. juni, 2021 - Kl. 14.31

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google