Naboskab

Vi vil løbende invitere til naboskabsmøde, hvor vi orienterer om vores opgaver og udfordringer i dagligdagen med F-16.

Privatpersoner, der bor på veje, der ligger op ad vores hegn, og huse, der ligger i forlængelse af baneenderne bliver inviteret til at deltage.

Skriv dig på til Nabo-SMS, og få en sms-besked når vi nærmere os natflyvningsperioden.

Planlagte aktiviteter med ekstra støj

Fighter Wing Skrydstrup annoncerer løbende planlagte øvelser med ekstra støj på siden om Forsvarets øvelsesaktiviteter.


Støjgrænser 

Støj forekommer ved forskellige aktiviteter som veje, jernbaner og lufthavne, derfor er der udarbejdet vejledende støjgrænser. Disse grænser er fastlagt ud fra undersøgelser af større befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Miljøstyrelsen er den statslige myndighed som arbejder med love og regler for støj, herunder fra lufthavne og dermed også Flyvestation Skrydstrup. Dette er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning fra 1994, hvor det blandt andet fremgår, at miljøgodkendelse af flyvestationer principielt svarer til godkendelse af civile flyvepladser.


Endvidere gælder også at

 • Forsvarets opgaver for staten medfører, at der ved formulering af miljøkravene skal tages hensyn hertil.
 • Støj i forbindelse med militære flyveøvelser er på grund af deres kortvarige om midlertidige karakter ikke godkendelsespligtige. Øvelserne omfatter operationer med kampfly fra NATO-lande, og har en varighed fra enkelte dage til få uger.
 • En del af Forsvarets flyvninger er – ligesom tilsvarende civile flyvninger – undtaget støjreguleringer. Disse omfatter:

  • Ambulanceflyvninger
  • Flyvning for Rigspolitichefen
  • Eftersøgnings- og redningsmissioner
  • Miljø- og overvågningsflyvning
  • Flyvning i forbindelse med suverænitetshævdelse (afvisningsoperationer med jagerfly)
  • Flyvning i forbindelse med humanitær indsats
  • Flyvning i forbindelse med intensive uddannelsesperioder med henblik på internationale opgaver

 

Sidst opdateret 17. juni, 2020 - Kl. 11.01

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google