Hjemsendelse af hold aug 2020 - JDR/VBTN

Dragon BLANGSTEDGAARD 
Holdets Dragon.

 

Dragon BLANGSTEDGAARD har siden første mødedag udviklet sig nærmest eksplosivt såvel personligt som fagligt.

Dragon BLANGSTEDGAARD er yderst dedikeret og bidrager efter bedste evne i enhver henseende. En indstilling, der har været medvirkende til at spille ikke bare hende, men hele hendes deling god.

Af andre kvaliteter kan nævnes, at BLANGSTEDGAARD er lærenem og tager nyt stof til sig. Hun er af natur positiv kritisk, og forholder sig reflekterende til stoffet og oparbejder dermed en forståelse, som hun kan omsætte til handling. Hun møder nye opgaver med åbent sind, er holdspiller og i det hele taget en rigtig god kollega og kammerat.

BLANGSTEDGAARD har gennem hele holdet mødt soldaterlivets facetter med oprejst pande og et 'javel' på læben. Dragonen er dermed ikke blot pligtopfyldende, men også en forstående soldat, der til enhver tid kan betros mere krævende opgaver.

BLANGSTEDGAARD har en god relation til sine overordnede og er i besiddelse af en hårfin situationsfornemmelse. Hun kan situationsbestemt balancere mellem humor, arbejde og hvornår den kække tone skal slås an.

Dragonen har i løbet af sin værneret tilegnet sig god holdning såvel på garnisonen som i felten. Både under dage med skyttetjeneste og på øvelser har hun udvist fysisk udholdenhed. Alt i alt har BLANGSTEDGAARD udfoldet og udviklet sig tro mod Dragontraditioner og har gennem holdet både været kæk, (sam)arbejdsvillig og kammeratlig. En holdning og personlig indstilling, der gør, at BLANGSTEDGAARD rettelig har gjort sig fortjent til at bære titlen som Holdets Dragon for værnepligtshold 2020-II.

 

DRAGON SØNDERBORG
Holdets Førstehjælper

 

Dragon SØNDERBORG tildeles æren af at blive holdets Førstehjælper.

Dragon SØNDERBORG har under hele førstehjælpsuddannelsen udvist en meget professionel tilgang til faget. Dragonen har udvist stor interesse for at tilegne sig mere viden, eller at byde ind med allerede indlært emner, som har været til stor gavn for sine kammerarter.

Dragon SØNDERBORG’s evner for førstehjælp kom især til udtryk under mærkeprøverne, da han præsterede at få guldmærke med 95 point ud af 100 mulige i mærkeprøven.

Dragon SØNDERBORG har fra starten udvist stor interesse og forståelse for faget, er altid klar med gode input til undervisningen og til at støtte og hjælpe sine kammerarter.

Dragon SØNDERBORG møder altid med et godt humør og en positiv tilgang til både undervisningen og sine kammerarter samt en kæk bemærkning på det rigtige tidspunkt.

Således har dragonen ikke kun udvist en flot individuel præstation, men er også et eksempel til efterfølgelse for sine kollegaer.

 

Dragon HOLSTEBRO
Holdets Skytte.

 

Dragon Holstebro har udvist ekstraordinære gode færdigheder under våbenuddannelsen og på skydebanen, han har også udmærket sig ved at være den eneste skytte i eskadronen, der præsterede at skyde de maksimale 100 point ved eskadronens konkurrenceskydning.

Dragon Holstebro er særdeles selvkritisk når det kommer til skydning og våbenbetjening generelt, hvilket bl.a. ses ved, at dragonen tydeligt har forbedret sig i løbet af skydeuddannelsen. Ligeledes har dragonen på skarpskydningsanlæg og -handlebaner udvist ekstraordinære gode skydeevner, blandt andet eksemplificeret ved, altid at gennemføre det perfekte aftræk.

Ligeledes har dragonen udvist forståelse for, at overføre disse evner til faget skyttetjeneste, således at den professionelle indstilling fra skydebane bruges til eksemplarisk våbenbetjening og håndtering i felten.

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google