søværnet

DIANA-klassen er 3. Eskadres kystnære patruljefartøjer, kaldet maritime indsatsenheder (MIE-enheder).

3. Eskadres operative opgaver er koncentreret om sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene omkring Danmark, herunder overvågning, suverænitets­hævdelse og myndighedsopgaver af permanent karakter i det danske nærområde samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver indenfor hele rigsfællesskabet.
 
Eskadrens operative kapaciteter udgøres af patruljefartøjer, skolefartøjer miljøskibe og -fartøjer samt Kystredningstjenesten med tilhørende materiel og fartøjer.


3. Eskadres overvågningsenhed udgør grundstammen i den maritime overvågning af danske farvande.

 
Nationale, militære opgaver
De nationale militære opgaver omfatter f.eks. militært forsvar, farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver som f.eks. eftersøgnings- og redningstjeneste samt almindelig og særlig hjælp til politiet. En væsentlig del af opgaverne omfatter de samme elementer, som der indgår i operationer vedrørende etablering og hævdelse af søherredømme, herunder evnen til magtanvendelse.
 
3. Eskadre skal:

 • Bidrage til det kollektive forsvar af Danmark med tilstødende områder samt kunne udsende enheder til krisestyring og kollektivt forsvar uden for Danmark og tilstødende områder.
 • Deltage i gennemførelse af beredskabsforanstaltninger.
 • Yde støtte til det øvrige forsvar og diverse styrelser.


Civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver

De civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver omfatter bl.a.:

 • Eftersøgnings- og redningstjeneste
 • Deltagelse i udførelsen af istjeneste
 • Yde støtte til sikker afvikling af skibstrafik
 • Støtte i forbindelse med gennemførelsen af maritim ammunitionsrydning
 • Hjælp og assistance til politiet, SKAT, redningsberedskabet, m.fl.
 • Maritim miljøovervågning, -håndhævelse og forureningsbekæmpelse i Danske farvande
 • Eskadrestrukturen kan med kort varsel yde støtte til samfundet under naturkatastrofer.


Kystredningstjenesten

Med 21 redningsstationer placeret over hele landet er Kystredningstjenesten en meget vigtig del af beredskabet, når mennesker kommer i nød på havet. Sker ulykken inden for en redningsstations område, er det oftest stationens redningsbåd, der hurtigst kan nå ud til de nødstedte.

Der er omkring 200 redningsmænd i Kystredningstjenesten, og de er alle uddannet til at klare de udfordringer, de møder på havet. De går på havet uanset vejret, og alle brænder for at hjælpe mennesker i nød.

Ofte er hvervet som redningsmand gået i arv gennem generationer, og langt over halvdelen er frivillige, der enten bruger deres fritid eller må gå fra deres arbejde, når alarmen lyder.

Søværnets Overvågningsenhed

Søværnets Overvågningsenhed har ansvaret for kontinuerligt at levere et overblik over den maritime trafik i de danske farvande. Dette gøres ved at opbygge et overfladebillede ved hjælp af observationer fra enheder i land, til vands og i luften. Overfladebilledet bruges blandt andet til at løse maritime myndighedsopgaver, så som søredning og forureningsbekæmpelse.

Overvågningsenheder på land
Under Søværnets Overvågningsenhed hører ti landbaserede enheder, som næsten alle er døgnbemandede. Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn har fem underlagte kystudkigsstationer i Drogden, Hammer Odde, Kegnæs, Røsnæs og Skagen. Derudover findes marineudkigsstationer i Føllesbjerg og Hellebæk.

Sikker gennemsejling ved broerne
Ud over opbygningen at det maritime overfladebillede, har Søværnets Overvågningsenhed også til opgave at kontinuerligt at sikre den sikre gennemsejling ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Dette gøres ved Vessel Traffic Service centrene VTS Femeren, VTS Storebælt og VTS Øresund.
 
 

 

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 11.13

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google