Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
2. Eskadre
Forsvarets fællesmærke
27. september 2016

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Korvetter af NIELS JUEL-klassen

Korvetternes æra i det moderne søværn er forbi.
Flådens tre aldrende korvetter NIELS JUEL, OLFERT FISCHER og PETER TORDENSKIOLD blev efter parade, taler og musik Tirsdag den 18. august 2009 sendt på pension.

Korvetten PETER TORDENSKIOLD

NIELS JUEL-klassens 3 enheder , NIELS JUEL, OLFERT FISCHER og PETER TORDENSKIOLD blev bygget på Ålborg Skibsværft A/S og søsat i perioden 1978-1980.
Korvetterne blev levetidsforlænget ved en større renovering af de elektriske systemer i perioden 1998-2000.

Korvetterne var 84,0 m lange, 10,3 m brede
og havde en dybgang på 4.8 m.
Deplacementet var 1450 tons.
Hovedfremdrivningen blev udført af 1 General Electric gasturbine og 1 MTU diesel krydsfartmotor, hvilket gav NIJU-kl. en max. fart på ca. 28 knob.

Korvetternes armering bestod af HARPOON sømålsmissiler, VERTICAL LAUNCH SEASPARROW luftmålsmissiler, en 76 mm kanon, Stinger luftmålsmissiler, et antal 12,7 mm maskin geværer samt dybdebomber.
Normal besætningen udgjordes af 93 personer, heraf 15 officerer, 10 sergenter og 68 menige.

I forbindelse med skibenes levetidsforlængelse opnåede korvetterne en vis tilpasning og komponentfællesskab til øvrige anvendte systemer i søværnet.

Korvetterne indgik i løsning af et bredt spektrum af opgaver, herunder eskortering og beskyttelse af andre enheder. Herudover omfattede opgaverne farvandsovervågning og suverænitetshåndhævdelse, efterretnings virksomhed, beskyttelse af minerydningsenheder samt medvirken til opretholdelse af søherredømmet.

Med introduktion af det udvidede sikkerhedsbegreb samt i overensstemmelse med NATO´s nye strategi havde korvetterne fået tillagt yderligere og anderledes opgaver i forbindelse med internationale operationer. Korvetterne indgik rutinemæssigt i NATO´s stående flådestyrker. Udover opgaver i NATO-regi kunne korvetterne også deltage i løsning af opgaver i FN-, OSCE-sammenhæng samt i koalitionsoperationer. Skibene har således deltaget i operationer såvel i forbindelse med Golfkrigene, Adriaterhavet samt i middelhavet. Ligeledes har korvetterne deltaget i eskorteoperationer i den vestlige del af middelhavet.