Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
2. Eskadre
Forsvarets fællesmærke
26. september 2016

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Søværnets nye fregatter af IVER HUITFELDT-klassen.

Patrujleskibe m. SMART L radar

Sammen med Odense Staalskibsværft A/S havde Søværnets Materielkommando med udgangen af november 2006 færdiggjort Fregatternes design og generalarrangement. Den 20. december 2006 indgik Søværnets Materielkommando kontrakt med Odense Staalskibsværft A/S. I 2007 forberedtes byggefasen af de tre fregatter, som indledes i begyndelsen af 2008.
Den første fregat leveres til Søværnet slutningen af 2010 og i 2012, når den første er klar til operativ og global indsættelse, skal skibene afløse de tre veltjente – og til den tid – over 30 år gamle korvetter af NIELS JUEL-klassen. Fregatterne bliver langt større, mere alsidige og kapable end korvetterne og de vil styrke søværnets muligheder for at deltage i internationale operationer, som er en central opgaver for Forsvaret, jf. forsvarsforliget fra 2004.

Læs mere om baggrunden for projektet her.

Byggeprojektet er i dag overført til Forsvarets Materieltjeneste.
Følg byggeprojektet her.

Fregatterne vil samlet blive betegnet som IVER HUITFELDT-klassen der kommer til at bestå af følgende enheder:

  • F361 IVER HUITFELDT (HUIT)
  • F362 PETER WILLEMOES (WILM)
  • F363 NIELS JUEL (NIJU)

I forbindelse med offentliggørelsen af fregatternes navne blev der i Berlingske Tidende bragt en artikkelserie forfattet af Chr. Brøndum og med fotos af Søren Bidstrup.

Læs artiklerne på berlingske.dk

  1. Skibe til hvad som helst hvor som helst
  2. Fregatterne får navne efter danske søhelte
  3. "Krigeren" får nemt buler

Fregatterne bliver udrustet til løsning af et bredt spektrum af traditionelle maritime opgaver. F.eks. embargooperationer, beskyttelse og eskortering af den civile skibsfart, støtte til hærens operationer i kystnære områder, eftersøgnings- og redningsopgaver (bl.a. under anvendelse af den ombordværende helikopter), suverænitetsopgaver, overvågning af havmiljøet og uddannelsesopgaver. Med sin udrustning med multimissil-affyringssystemer og tilhørende varslings- og ildledelsesradarer bliver Fregatterne i stand til at lede et udvidet områdeluftforsvar dels for enheder til søs, dels for styrker i kystnære områder.

Download PDF 
Klik på icon'et for at downloade faktablad

            

Fregat film
Klik på icon'et for at se film klip med en fregat

Fregatternes hoveddata:
• Type:............................ Fregat
• Længde: ...................ca. 138 m
• Bredde: ......................ca. 20 m
• Dybgang: ...................ca. 5,3 m
• Deplacement: .......ca. 5.850 tons
• Besætning: ....... ca.100 personer
• Samlet køjekapacitet:............160
• Fart: ........................ca. 28 knob
• Aktionsradius v/15 knob: .....9000 sm

Skitsetegning af patruljeskibe