Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
hvid-gif
18. november 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
FBE

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Vi varetager Forsvarets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Vi har det overordnede ansvar for viceværtsskabet på alle Forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering.

Vi har også ansvaret for drift og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer, og så er vi ansvarlige for miljø- og energiområdet i Forsvaret. Vi står for køb og salg af Forsvarets ejendomme samt administrationen af Forsvarets ca. 700 lejeboliger.

Via lokale driftsområder varetager FES de praktiske opgaver på kasernerne, flyvestationer og flådestationerne. Brugere og kunder kan altid henvende sig til FES via desken og få rådgivning og hjælp.