Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoens heraldiske mærke. Link til forsiden.
05. marts 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Forsvarets medaljer 

Forsvarets medalje for Tapperhed

Forsvarets medalje for TapperhedIndstiftet 30. oktober 1996

Forsvarets medalje for Tapperhed tildeles militært og civilt personel, der under kamphandlinger eller følge af terroristvirksomhed har ydet en heltemodig indsats.

Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste

Forsvarets medalje for Faldne og Sårede Indstiftet 30. oktober 1996

Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste tildeles militært og civilt personel, der er faldet, alvorlig såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.Medaljen for udmærket lufttjeneste

Medaljen for udmærket lufttjeneste

Indstiftet 30. maj 1962

Tildeles ganske særligt fortjente piloter eller andre besætningsmedlemmer, som har ydet særlig fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en sådan lang og særlig udmærket lufttjeneste, som har kunnet tjene som inspirende eksempel for andre, eller ved en enkelt lejlighed under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften - særligt hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodigt og udmærket luftmandskab - for så vidt der ikke herved er taget utilbørlig risiko, idet efter alm. luftmandskab en anden udvej var nærmest foreliggende.Forsvarets Medalje

Forsvarets medalje Indstiftet 27. november 1991

Forsvarets Medalje tildeles militært og civilt personel, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats uden for kongeriget Danmarks grænser.
Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten

Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten Indstiftet 29. januar 1801

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i søetaten og har forrettet i alt 25 års tjeneste ved forsvaret.

Ved i alt 40 års tjeneste ved forsvaret, tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd. Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.

Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren

Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren

Indstiftet 26. september 1945

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i hæren og har forrettet i alt 25 års tjeneste ved forsvaret.

Ved i alt 40 års tjeneste ved forsvaret, tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd. Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.
 

Hædertegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet

Hædertegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet 

Indstiftet 11. marts 1953

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i flyvevåbnet og har forrettet i alt 25 års tjeneste ved forsvaret.

Ved i alt 40 års tjeneste ved forsvaret, tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd. Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.


 

Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste

Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste Indstiftet 11. marts 1953

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Forsvarsministeriet eller ved de dette direkte underlagte myndigheder, korps, skoler, virksomheder og institutioner mv. – herfra dog undtaget hæren, søværnet og flyvevåbnet – og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved forsvaret.

Ved i alt 40 års tjeneste ved forsvaret, tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd. Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.


 

Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve

Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve Indstiftet 16. april 1978

Tildeles enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i forsvarets reserve i 25 år efter det fyldte 20. år og som er kendt som en person, der gennem en god tjeneste i forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.
Hjemmeværnets fortjensttegn

Hjemmeværnets fortjensttegn Indstiftet 11. februar 1959

Tildeles personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.

Hjemmeværnets 40-årstegn

Hjemmeværnets 40 årstegn Indstiftet 6. september 1988

Tildeles personer, der har forrettet i alt 40 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.

 
Hjemmeværnets 25-årstegn

Hjemmeværnets 25 årstegn Indstiftet 25. november 1973

Tildeles personer, der har forrettet i alt 25 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet.