Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Regimentets historie 

Den 1. januar 2001 blev Sjællandske Livregiment i Slagelse, Gardehusarregimentet i Næstved og Danske Livregiment i Vordingborg sammenlagt og videreført under navnet Gardehusarregimentet ogHISAM  med Sjællandske Livregiments oprettelsesdag og historie som baggrund.

Regimentets historie er således op til 2001 de tre sammenlagte regimenters historie og fra 2001 det sammenlagte regiments historie.
Det blev fra politisk hold endvidere besluttet at regimentet skulle garnisioneres på Antvorskov Kaserne.

Før sammenlægningen blev det bestemt, at regimentet skulle have nyt regimentsmærke og ny såvel estandart som fane.

Ved en parade 18. september 2002 på Antvorskov kaserne overdrog Dronningen regimentet en ny estandart og fane.

Hvad angik gallauniformen, blev det gallauniformen fra det oprindelige Gardehusarregiment som blev videreført. Tilsvarende for stablebeltet.

Til at belyse regimentets og regimenternes historie, er der etableret en Historisk Samling på GardehusarKasernen, der indenfor det muliges rammer, giver sit bud på at belyse historien.

Gardehusarregimentets historiske perioder i detaljer   >>