Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gardehusarkasernen 

Gardehusarregimentet og 2. Brigade er sammen med andre myndigheder og enheder placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Antvorskov kaserne
Gardehusarkasernen - Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse

Fra 2012 er den daglige drift blevet udliciteret til De Forenede Service, der varetager drift af Cafeteria, rengøring og vedligeholdelse af indre og ydre områder.

Efter sammenlægningen i 1 januar 2001 skete der en del ændringer på kasernen.

En ekstra indkvarteringsbygning blev bygget.

Kantinen blev moderniseret og udvidet.

Kasernen har nu en kapacitet, der er i stand til at uddanne, huse og bespise ca. 2000 soldater.

Administrationskomplekset blev stort set fordoblet.

Sidst men ikke mindst blev Hesteskadronen i august 2003 flyttet fra den gamle lokalisation på Næstved Kaserne til nybyggede stalde og administrationslokaler på Gardehusar Kasernen.