Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Om Gardehusarregimentet 

Om Gardehusarregimentet
Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige. Regimentet kan føre sin samlede historie tilbage til 1614, og er således det ældste regiment i Hæren.  Vi er en positiv og konstruktiv arbejdsplads, hvor vi respekterer opgaven, helheden og hinanden.

Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen
Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen

Regimentets motto er In Actis Esto Volucris – Vær Lynsnar i Handling. Mottoet fremgår af regimentsmærket - en pansret hestemaske med Christian IV’s kronede monogram. Regimentsmærket er et symbol på regimentets store tilknytning til hesten og på husarbataljonernes pansrede enheder.
 
Gardehusarregimentet omfatter - foruden Hesteskadronen, I, II og V bataljon/GHR på Antvorskov Kaserne – tillige opklaringsbataljonen (III/GHR) på Almegårds Kaserne på Bornholm.
Grundlaget i alle husarenhederne er kvalitet. Regimentet har haft såvel enheder som enkeltpersoner udsendt i internationale operationer i hele verden. Enhederne har over tid udmærket sig i både kampopgaver og genopbygningsopgaver og regimentet har senest haft udsendt enheder til Kosovo, Irak og Afghanistan i en årrække. Der er meget stor fokus ved regimentet på forsvarets internationale opgaver. Hverdagen er i stor udstrækning styret af forberedelser, uddannelse og støtte til både enheder og pårørende.
Ved regimentet er der konstant fokus på denne støtte. Støtteopgaven omfatter bl.a. officerer på tilkald døgnet rundt til varetagelse og koordination af støtte til vores udsendte soldater og deres pårørende.
For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Opgaven løses primært af regimentes hesteskadron med dens 75 heste, men også personel ved de fire husarbataljoner søges løbende involveret i regimentets Hoftjeneste, herunder bl.a. fodkommandoer, i den udstrækning det kan indpasses ind i enhedernes daglige forberedelses- og uddannelsesaktiviteter. Regimentets officerer og befalingsmænd, som er tjenestegørende uden for regimentet, søges også inddraget i denne tjeneste ved til- og indkommanderinger.

Husaren i dag står over for en række store udfordringer; både i form af international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau og en udfordrende og en til tider ikke ufarlig indsats i missionsområdet samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav om professionalisme, engagement og grundighed. Opgaver, Gardehusarregimentet ser på med både stor ydmyghed og samtidig går til med det gå-på-mod, som altid har været et af husarens kendetegn: In Actis Esto Volucris  - Vær Lynsnar i Handling!