Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Uddannelse 
Den grunlæggende uddannelse (HBU) ved Hesteskadronen strækker sig over en længere periode end ved andre enheder, idet værnepligten er længere. Når soldaten påbegynder rytteruddannelsen (RYT), er der stadig et element af kampuddannelse både for at skabe nuancer i hervdagen, men ikke mindst for at vedligeholde de feltmæssige kundskaber. Uddannelsen er meget aktiv. Man er ofte udendørs og bruger naturen som en del af hverdagen. Uddannelsen stiller derfor store krav til den personlige styrke og modstandskraft.
Uddannelsen indeholder bl.a. følgende fag og emner:

Idræt

Uddannelsen stiller store fysiske krav og indeholder derfor en del idræt, som giver en grundlæggende indsigt i forskellige træningsmetoder. Idræt er en del af forsvarets kultur, som bygger på styrke, vilje og udholdenhed og giver overskud til at løse opgaver i pressede situationer.

Der anbefales stærkt, at man forbereder sig fysisk inden indkaldelse i discipliner som muskeltræning og løb.

Kampuddannelse

Som værnepligtig ved Hesteskadronen får man en kampuddannelse på lige fod med andre enheder. hesteskadronen er undeerlgat Gardehusarregimentet og lever derfor op til standarden som kamptropregiment.

Trompeter uddannelse

Ud af hver 45-50 soldater udtages 10-15 med musisk interesse og talent. Disse kandidater udtages efter prøve til at blæse på trompet eller slå på pauke i Hesteskadronen. Trompeterne undervises af en proffesionel musiklærer. Trompeterne og paukisten gennemgår samtidigt den militære og ridemæssige uddannelse på lig fod med de andre husarer i Hesteskadronen.

Staldtjeneste

Under uddannelsen lærer soldaten at omgås hestene og sørger for opsadling, pasning, vartning, fodring og rengøring. Dette er en vigtig del af værnepligten og kræver stor ansvarsfølelse.

Rideuddannelse

Rideuddannelsen omfatter flere elementer, af disse skal nævnes:

  • Grunlæggende rideuddannelse

Husaren udvikles og kontrolleres i de basale ridefærdigheder som opstilling, beherskelse af gangarterne m.v. Under uddannelsen kommer husaren op til en rideprøve i dressur og spring.

  • Eskortetræning       

Gardehusaren lærer at ride i formation og den dertil hørende sadeleksercits.

  • Opvisningstræning

Husaren lærer et program i kvadrilleridning, brug af sabel til hest m.m.