Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Grønlands Kommando
Grønlands Kommandos mærke
19. april 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Formål og opgaver 

Formål:
Slædepatruljen SIRIUS opgaver er suverænitetshåndhævelse, og som politimyndighed at føre kontrol med ekspeditioner og fredningsbestemmelser i nationalparken, samt foretage overvågning af operationsområdet.

Opgaver:
Slædepatruljens opgaver er overvågning af den ubeboede kyststrækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinie. Patruljeringen foregår med hundeslæde i vinterhalvåret og om sommeren ved besejling af de isfrie fjorde. Hertil kommer patruljering med fly og helikopter.

Tjenesten ved patruljen er toårig og ferie afholdes først ved hjemkomst til Danmark.

Ca. otte måneder om året er personellet på patrulje, enten med slæde, kutter eller fly. I den tid er der tjeneste hele døgnet i alle ugens dage. Patruljelivet er psykisk og fysisk krævende, og de mange forskelligartede opgaver, der pålægges personellet, bevirker at den enkelte må yde sin indsats uanset ugedag og klokkeslæt.

Alt personel deltager i patruljeringen, samt i den daglige vedligeholdelse som bygningshåndværkere, maskinfolk, kokke og rengøringsfolk, uanset tidligere uddannelse og grad.

Ud over den militære overvågning og suverænitetshævelse har patruljen den civile politimyndighed i området.

I sommerperioden besøger ca. 30 ekspeditioner Nationalparken, alle ekspeditioner har specielt søgt om tilladelse til at opholde sig i området, og bliver alle kontrolleret af SIRIUS.

Som støtte til videnskabelige undersøgelser, foretages dyreoptællinger og ringmærkning af fugle. Yderligere ydes hjælp til videnskabelige ekspeditioner i Nationalparken.

Ca. 150 flyvetimer produceres årligt i forbindelse med depotudlægning og udflyvning af slædehold.

Ca. 30 tons forsyninger bliver udlagt til slædeholdene hvert år.
SIRIUS benytter ca. 65 af de omkring 350 hytter der er i Nationalparken.

SIRIUS har selv bygget 34 hytter som anvendes til depoter og - på stationerne - som værkstedsbygninger.
Venslev Hytten har fabrikeret den hytte der er bedst egnet til at modstå vejrforholdene i Nordøstgrønland. Den bliver fabrikeret i Venslev i flager, således, at den kan opføres af SIRIUS-folkene på ca. 50 arbejdstimer.
Venslev Hytten leverer fortsat hytter til SIRIUS, den bliver til stadighed optimeret, og vil blive opført i det aller nordligste Grønland.Hvor der er behov for nye hytter, flyves eller sejles de præfabrikerede moduler ud til de positioner hvor hytten skal opføres.

Alt ferskvand bliver - i vinterperioden - fabrikeret ved osmose (reelt omvendt osmose) af saltvand; SIRIUS kan fabrikere 3 tons pr. dag.

Der er intet støttepersonel tilknyttet SIRIUS, alt bliver tilset, repareret og bygget af patruljemanden selv.