Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
26. september 2017

Globalnavigation

clear
Enkeltkæmperkursus

Indholdsområde

 
Enkeltkæmperkursus 2014 for ansatte i Forsvaret 
UDDANNELSE: Enkeltkæmperkurset gennemføres af Opklaringsbataljonen på Bornholm. Et gennemført og bestået kursus giver direkte adgang til Jægerkorpsets patruljekursus. Kurset er af to ugers varighed.
23-06-2014 - kl. 10:30
Kurset gennemføres i perioden 24. november til 5. december 2014.

Optagelsesprøver:
9.-10. september (Varde)
23.-24. september (Slagelse)
2.-3. oktober (Rønne)

Optagelsesprøven
Optagelsesprøvens formål er at kontrollere, at aspiranten besidder tilstrækkelig muskelstyrke, udholdenhed og viljestyrke.

MUSKELTEST
Bronzecirkel tre gange til godt på max. 12 min. Påklædning: Idrætstøj.

REBKLATRING (FELTKLATRING)
Kursisten skal klatre 5 meter op, derefter gennemføre armgang over fem tove for derefter at klatre ned af det femte tov. Gennemføres  senest 7 minutter efter muskeltesten. Påklædning: Idrætstøj.

3000 meter RYGSÆKLØB
Start senest 60 minutter efter påbegyndelse af muskeltest. Gennemføres på 400- eller 800- eterbane.
Påklædning: Kampuniform M/84 med  sorte støvler eller MTS med brune støvler, rygsæk med 10 kg, eks. vand og WIH*
Tid: 20 min.

INTERNATIONAL FORHINDRINGSBANE
Alle forhindringerne skal passeres på maximum 5 min.
Påklædning: Kampuniform M/84 m. sorte støvler eller MTS med brune støvler.

15 km O-MARCH
Indehold: brug af 2-centimeterkort, kompas, kortmål. Gennemføres hurtig muligt. Maksimal tid tilgår inden marchen.
Påklædning: SKYT og rygsæk, 20 kg eks. WIH* og vand. SKYT er enten basis el. kampvest. Skal indeholde min. 4 magasiner, feltflaske, ABC-maske, feltkniv og udrustningstaske.  
 
WIH*: Weapon in Hand (personligt våben M/95, M/96 ell. M/10)

Optagelseskrav
Ved mødet til uddannelsesugen skal aspiranten kunne:
Gennemføre udspring fra 5-metervippen efterfulgt af 300 meter svømning i uniform og støvler.

Gennemføre og bestå førstehjælpsmærkeprøven.

Gennemføre og bestå skydeprøve jf. funktionsprøve kontrolprøve 4, svarende til funktionsgruppe I.

Tildanne et 750 gram formbart sprænglegeme, herunder kunne håndtere/kontrollere tændmidler og øvrigt anvende sprængningsmateriel korrekt jf. HRN 512-003, Sprængningstjeneste

Bestå kravene til feltskyttemærkeskydning
Bestå kravene til O-Løb svarende til sølvmærke samt have gode orienteringsmæssige færdigheder (udtage koordinater, afstand og retning). Gennemføre O- march under anvendelse af 2-centimeterkort.

Ansøgeren skal endvidere være fysisk og psykisk stærk.

Tilmelding skal ske via arrangementsstyring i DeMars senest 29. August - efter forudgående godkendelse af egen chef.
 
Yderligere informationer omkring kurset kan fås ved henvendelse til Opklaringsbataljonen på Bornholm. Att.: Seniorsergent P. H. Sørensen (GHR-KTP-3B-S3).