Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
26. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
HOK kommentering af kronik i Berlingske: Vores nye sikkerhedspolitiske instrument 
Med henvisning til søndagens kronik i Berlingske om den kommende specialoperations-kommando finder Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet det nødvendigt at justere opfattelsen af de operative kommandoers roller nu og i fremtiden.
24-02-2014 - kl. 14:44
Karakteristisk for de seneste ti års konflikter i Irak og Afghanistan har været, at alle værn har arbejdet sammen om løsning af de fælles opgaver i samspil med civile aktører fra flere forskellige danske ministerier. Det kaldes samtænkning og gennemføres til fulde af de konventionelle styrker med gode resultater til følge.

De operative kommandoer er designet til at varetage alle funktioner i ledelsen, styringen og kontrollen af de respektive værn. Alt fra udvikling af ide til indsættelse af større eller mindre enheder i samtænkte og værnfælles operationer er opgaver, som de operative kommandoer tidligere, nu og i fremtiden varetager.

Ud over international styrkeindsættelse har de tre værn hver sin nationale opgave i relation til suverænitetshåndhævelse, støtte til Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen og lignende.

Det nuværende bidrag til uskadeliggørelse af kemiske kampstoffer fra Syrien er et eksempel på, at en af de tre operative kommandoer modtager elementer fra de øvrige to værn og dermed indsætter, kommanderer og kontrollerer indsættelsen af et værnfælles bidrag, hvor også Søværnets egne specialoperationsstyrker indgår.

Det danske støtteskib, Esbern Snare, danner grundstammen i en værnfælles enhed med bidrag fra Hæren til håndtering af de kemiske kampstoffer og en helikopter fra Flyvevåbnet til transport. Et værnfælles, opgaveorganiseret bidrag med få personer, men med stor strategisk og politisk effekt.

En af de operative kommandoer kan således styrkeindsætte og lede en værnfælles enhed, koordineret med alle øvrige aktører – både nationale og internationale, civile og militære.
 
Alle nuværende og fremtidige bidrag samtænkes med Udviklingsministeriet, Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og andre nationale og internationale aktører i rammen af FN, NATO, OSCE eller en anden international organisation, der påtager sig ansvaret for koordinationen af den samlede indsats.

Både nu og i fremtiden vil de tre operative kommandoer være yderst relevante i forhold til produktion af enheder og styrkeindsættelse både nationalt og internationalt. Med oprettelsen af den nye specialoperationskommando – og den deraf afledte udskillelse af de to specialoperationsstyrker fra hhv. Hæren og Søværnet – bortfalder behovet for støtte fra Hæren og de to andre værn næppe.

Specialoperationsstyrkerne vil også i fremtiden have behov for specialkompetencer, som de ikke selv råder over og dermed skal ”låne” ved værnene. Det hedder ikke værnfælles operationer, men derimod gensidig støtte og fungerer altså begge veje.

Placering af den kommende specialoperationskommando er endnu ikke besluttet. Både Jylland og København er nævnt. Der er ingen tvivl om, at det daglige behov for koordination med de øvrige operative kommandoer enklest gøres fra et sted midt i Jylland. Omvendt vil der under indsættelse af specialoperationsstyrkerne i visse operationstyper være et større behov for en direkte koordination med det politiske niveau i København. Hvilke behov, der vejer tungest vil det igangværende analysearbejde afdække.