Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
26. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Night Hawk 2014 slut 
Efter at have haft fokus på træningen af specialoperationsstyrker i den spidse ende var det i år stabsniveauet, der var i fokus under Night Hawk 2014.
03-10-2014 - kl. 12:46
Af Joint Public Affairs Center, Nigth Hawk 2014

Med over 1400 deltagere fra syv nationer, cirka 40 fly og 50 indsættelser mod mål i hele landet blev Night Hawk 2014 den hidtil største øvelse for specialoperationsstyrker på dansk grund.

Øvelsen, der var tilrettelagt for specialoperationsstyrker som Jæger- og Frømandskorpset samt flyvende og sejlende enheder, fandt sted fra den 22. september til den 3. oktober. Udgangspunktet var Flyvestation Aalborg og Flådestation Korsør, hvor henholdsvis Jæger- og Frømandskorpset var underbragt. Øvelsen har med en enkelt undtagelse i 2013 været gennemført hvert år siden 1995 og er i år vokset til at være en betydeligt større international og værnsfælles øvelse.

Night Hawk

Specialoperationsstyrker sikrer sig selv mens de trækker sig fra operation. Foto: FLVFOT


I år er det Danske Division, der som Hærens Taktiske Stab har gennemført øvelsen i tæt samarbejde med de danske specialoperationsstyrker og Flyvevåbnets specialoperationselement under Expeditionary Air Staff. Og mens man de tidligere år har fokuseret på træning af soldaterne i den spidse ende, har fokus i år været rettet mod stabene i seks såkaldte Special Operation Task Groups, SOTG.

Udbytte på alle niveauer
- Når man øger fokus på arbejdet i stabene, kunne man frygte, at aktiviteterne for specialstyrkesoldaterne i den spidse ende ville blive nedprioriteret. Men det er ikke sket, og det er min klare fornemmelse, at m

ine soldater på alle niveauer har haft rigeligt at se til og har fået stor udbytte af øvelsen, uanset hvilket niveau man har arbejdet på. Det gælder også soldaterne i patruljerne, siger oberstløjtnant Claus A. Wammen, der er chef for Jægerkorpset. 

Under øvelsen har han været chef for en Task Group, der indsatte soldater fra Jægerkorpset og to andre nationer.

- Night Hawk er en unik øvelse til at træne sammen med specialoperationsstyrker fra andre lande og styrke netværket, som altid er utroligt vigtigt for vores enheder. Gennem årene har Night Hawk vokset sig større, og det giver rigtig god mening, at flytte fokus et trin op, så man øver hele arbejdsgangen, flowet af efterretninger og procedurerne fra de øverste internationale stabe via SOTG’erne og videre ud til soldaterne på jorden. Den røde tråd er tydeligere nu, siger Claus A. Wammen.

Maritime specialoperationsstyrker i Korsør
Mens de landbaserede specialoperationsenheder var baseret i telt- og containerbyen ”SOF City” på Flyvestation Aalborg, havde de maritime enheder slået lejr på Flådestation Korsør. Blandt dem deltagerne fra Søværnets Frømandskorps.

- Øvelsen har givet værdifuld træning af min multinationale stab i Special Operation Martime Task Group, som under gode og realistiske forhold har haft mulighed for at øve samarbejdet opad mod Special Operation Component Command og nedad til enhederne, samt ikke mindst det interne arbejde mellem stabens sektioner. Samarbejdet med enhederne fra Tyskland og Belgien, som har været underlagt min kommando, er forløbet gnidningsløst og understreger værdien af fælles NATO-doktriner, siger chefen for Søværnets Frømandskorps, kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen.

Realistisk spil
Begge chefer for de to danske specialoperationsstyrker roser det store set-up af indsættelser, hvor mange er gennemført i tæt bebygget område i civilt terræn. Blandt andet har Hjemmeværnet bidraget med 730 frivillige hjemmeværnssoldater til afspærring og en spraglet momentstyrke af ”bad-guys”, som har spillet alt fra småkriminelle, smuglere, våben- og bombeproducenter til top-politikkere og super-terrorister. Til brug under øvelsen er der blandt andet også produceret særlige bundter med pengesedler, guldbarer, diamanter, falsk narkotika samt pas og ID-kort til figuranterne.

- Vi har haft særlig god træning som følge af efterretningsspillet. Det faktum, at øvelsen generelt har været ”intel driven”, har haft stor betydning for opfattelsen af realisme og har dermed givet særdeles værdifuld træning for stabens evne til at opsøge, analysere og handle som følge af indhentede efterretninger. Jeg har stor anerkendelse af den meget omfattende indsats, der er gået forud for at skabe dette kunstige parallelunivers, således at data indsamlet fra mobiler, pc, noter, fra kilder og så videre hos os opfattes som realistisk, siger Stefan Neubauer Andersen.

Night Hawk

Arrestret terrorleder føres væk af specialoperationsstyrker. Foto: FLVFOT


Ildkamp i bymidten
Omkring 80 procent af de operationer, som specialoperationsenhederne har været indsat i, blev gennemført i civilt terræn. Blandt andet er der landsat styrker fra fly og helikoptere, befriet gidsler, hentet personer eller bevismateriale i Næstved Storcenter, på en midtjysk motorvej, i et industrikvarter i Aarhus, på havnekajen i Skagen by og i et kraftvarmeværk i Randers. Muligheden for at gennemføre militærøvelser med lavtflyvene helikoptere og heftige ildkampe med løs ammunition er meget begrænsede i Europa, men værdsat blandt specialoperationsstyrkerne, hvis evne til at reagere spontant og kreativt er en særlig kompetence.

- Muligheden for at operere i civilt terræn er helt sikkert med til at gøre Night Hawk attraktiv – både for os selv og for vores samarbejdspartnere. Det er også en give-and-take, hvor vi opererer inden for rammen af det sikkerhedsmæssige forsvarlige, men samtidig går så tæt på virkeligheden, som overhovedet muligt. Og det fordrer en høj grad af tillid. Hvis mine folk eksempelvis skal guide en helikopter ned mellem bygninger midt inde i en by, kræver det, at der er opbygget en meget høj grad af tillid mellem deltagerlandenes piloter og soldaterne på jorden. Og det er også noget af det, som vi bruger Night Hawk til, siger Claus A. Wammen fra Jægerkorpset.

En rollemodel
Night Hawk er en multinational øvelse, og i år deltog der specialoperationsenheder fra syv nationer. Blandt andet Tyskland.

- Der, hvor vi virkelig har profiteret af øvelsen, er muligheden for at udnytte det store udbud af specialtilbud i form af natflyvning med helikopter, landing på strande og det at gennemføre operationer i civilt område med mange civile, fortæller oberst Axel Grunewald.

Han er stedfortrædende chef for de tyske specialoperationsstyrker og stod i spidsen for det tyske kontingent under Night Hawk 14.

- En anden vigtig ting for os har været at indgå i samarbejdet med de øvrige taskgroups og at arbejde med Special Operations Componend Command, som har gennemført planlægningen af operationerne. Det har ind imellem været en stor udfordring, men resultatet har været meget udbytterigt, siger oberst Axel Grunewald, som afslutningsvis beskriver øvelsen som en absolut anbefalelsesværdig rollemodel for tilsvarende øvelser i NATO.

Night Hawk

Frømænd fires ned på broen på Mary Mærsk under øvelse Night Hawk 2014. Foto: Søværnets Frømandskorps


Halvandet års forberedelse
I tæt samarbejde med Jægerkorpset, Frømandskorpset, Flyvertaktisk Kommando og Exepeditionary Air Staff har Danske Division været beskæftiget med planlægningen af Night Hawk 2014 i halvandet års tid.

- Vi har nået vores træningsmål for øvelsen, og over en bred kam er der stor tilfredshed. Både fra udenlandske og danske enheder. Og både med den del af øvelsen, der har omhandlet specialoperationerne ude i ’den spidse ende’, men også med det nye i dette års øvelse, nemlig analyse og planlægningsfasen i stabene, siger generalmajor Michael A. Lollesgaard, chef for Danske Divison og tilføjer:

- I og med at en stor del af øvelsen er gennemført i civilt terræn, har vi naturligvis mødt borgere, der har været utilfredse på grund af støjniveauet. Men det kan ikke lade sig gøre at træne realistisk uden at lave støj. Det er prisen for at have gode og veluddannede specialstyrker, der kan være med til at værne om vores sikkerhed.