Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
26. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Jægersoldater og frømænd bag afghansk specialpolitienhed 
AFGHANISTAN, Helmand: Danske soldater fra Jægerkorpset og Frømandskorpset har overtaget ansvaret for en særlig afghansk specialpolitienhed. I løbet af de kommende to år skal danskerne skabe nogle af de skarpeste politifolk i hele Helmand
06-03-2012 - kl. 08:46
Af Kasper Vedsmand, presseofficer, DANCON, ISAF 13
I tv-serierne bliver de ofte portrætteret som de særligt udvalgte politifolk, der redder gidslerne i sidste øjeblik eller forhindrer en terroraktion. Herhjemme kalder vi dem for Politiets Aktionsstyrke – i Afghanistan: Provincial Response Company (PRC). Og netop ved opbygning af denne afghanske specialpolitienhed spiller Danmark nu en afgørende rolle.

Mandag faldt den sidste brik på plads for Det Danske Kontingent (DANCON) hold 13 i Afghanistan, da soldater fra primært Jægerkorpset og Frømandskorpset overtog ansvaret for uddannelse og mentorering af det afghanske ’udrykningskompagni’ i byen Lashkar Gah i Helmand. Hidtil har britiske styrker stået for arbejdet med at rådgive og undervise den særlige politienhed. Men i de næste foreløbig to år vil det være op til det 43 mand store danske hold at fortsætte dette arbejde.


specialpolitienhed

Oberstløjtnant Claus Wammen er chef for den nye danske enhed i Helmand, der skal undervise og træne en afghansk specialpolitienhed. Han er ligeledes chef for Jægerkorpset.Ifølge chefen for det danske specialoperationsstyrkebidrag, oberstløjtnant Claus Wammen, der ligeledes er chef for Jægerkorpset, er der tale om en særdeles vigtig opgave.

- Det afghanske Response Company skal løse højrisiko-opgaver i Helmand, og skal kunne rykke ud i hele provinsen med relativt kort varsel. I den forbindelse er vores baggrund som specialoperationsstyrkesoldater meget anvendelig, siger Claus Wammen.


specialpolitienhed

Det nye danske specialoperationsbidrag skal blandt andet undervise afghanerne i hårde aktionsfærdigheder som indtrængning i bygninger.Foruden personel fra Jægerkorpset og Frømandskorpset består det danske hold i Lahkar Gah også af militærpolitfolk, en medarbejder fra Rigspolitiet, en militærjurist og en tolk. Dette sikrer, at afghanerne også bliver støttet i at sikring af beviser og håndtering af beslaglagt gods.

Alt i alt en kompleks opgave i arbejdet for at give afghanerne forudsætningerne for selv at stå for sikkerheden i landet. De danske jægere og frømænd kommer dog langt fra uforberedte til opgaven – således var dele af holdet fire måneder i Kabul sidste år for at gennemføre træning til missionen.

- Kapacitetsopbygning er en ny opgave for danske specialoperationsstyrker. Alligevel ser jeg opgaven som helt naturlig. De øvrige opgavetyper, som vi dagligt træner i, er afgørende for, at kunne navigere i et ukendt miljø. Derudover har vi kollektivt set, rigtig gode forudsætninger for, at formidle de kompetencer, som vi selv indeholder, til andre, siger Claus Wammen.

specialpolitienhed

Hovedparten af soldaterne i den nye specialoperationsbidrag kommer fra Jægerkorpset, men også Frømandskorpset er repræsenteret.Foruden indsatsen fra Jægerkorpset og Frømandskorpset omlagde Danmark 11. februar et kompagni kampsoldater til en enhed, der udelukkende har fokus på uddannelse og rådgivning af den nationale afghanske hær.

Den del af den danske indsats foregår i det militære træningscenter i Camp Shorabak, der er nabo til den danske hovedlejr i Joint Operation Base Bastion. Her har den danske indsats deltagelse af soldater fra alle tre værn i forsvaret.


specialpolitienhed

Specialoperationsbidraget med oberstløjtnant Claus Wammen (th.) i spidsen er en del af det samlede DANCON ISAF 13-styrke, der ledes af oberst Jan Hansen (tv.)
Jægere og frømænd i Afghanistan
- Det danske hold i byen Lashkar Gah består af 43 mand, og er en del af det samlede DANCON på ca. 600 mand.

- Holdet skal undervise, rådgive og mentorere 125 afghanske politifolk fra specialpolitienheden Provincial Response Company i Helmand

- Soldaterne kommer primært fra Jægerkorpset men også Frømandskorpset er repræsenteret

- Der skal blandt andet undervises i aktionsfærdigheder som indtrængning i bygninger. Men også opgaver som planlægning af operationer samt indsamling af beviser står på programmet

- Foruden soldater består holdet af tolke, læger samt folk fra militærpolitiet og det civile politi.