Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
26. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Trætte mænd er blevet til smilende drenge 
AFGHANISTAN, Helmand: Danske jægersoldater og frømænd har på få måneder formået at hæve motivation og lysten til at lære gevaldigt hos afghanske politifolk
14-05-2012 - kl. 15:07
Af Morten Fredslund, Lashkar Gah
Gulerod frem for straf, smil frem for verbale tæsk og masser af ros, ros og atter ros. Samt en god portion humor på toppen.

Det har været nogle af de pædagogiske ingredienser, som de danske specialoperationsstyrker i Task Force 7 har benyttet i undervisningen af de afghanske politifolk, som på sigt skal indgå i en specialpolitienhed á la det danske politis aktionsstyrke.

I kombination med specialstyrke-soldaternes særlige militærfaglige og menneskelige kompetencer har den positive tilgang til undervisningen betydet, at såvel motivationen som det faglige niveau er steget betragteligt, siden de 43 soldater i Task Force 7 kom til Lashkar Gah i starten af februar.

God humor
- Da vi kom, lå niveauet blandt de politifolk, vi modtog en del under det, som vi havde forventet. Så vi er startet næsten fra scratch, og først og fremmest har det handlet om at komme godt ind på livet af dem og vinde deres tillid. Og det er i høj grad lykkedes nu. Det er ligesom, at de trætte mænd, vi mødte, da vi kom herned, nu er nogle glade drenge, siger jægersoldaten Steffen.

Skal løse højrisiko-opgaver
Det er er i første omgang målet, at få politifolkene op på et niveau, som gør dem egnet til at indtræde på et Advanced Course. Indledningsvis er det discipliner som fysisk træning, våbenlære, førstehjælp, formationer under fremrykning og patruljevirksomhed, som undervisningen omfatter. Senere følger lektioner i mere specialiserede discipliner, som eksempelvis undsætning af gidsler.


trætte mænd

Danske jægersoldater instruerer afghanske politifolk i fremrykning, mens der sikres til alle sider. Foto: Morten Fredslund.Alligevel vil nogle formentlig spørge, hvorfor det er toppen af poppen blandt forsvarets kampsoldater – soldater fra Jægerkorpset og Frømandskorpset – som man sender til Afghanistan for at undervise politifolk.

Bordeaux baret giver ingen billige point
- Hvis du skal vinde politifolkenes respekt og tillid, skal du til enhver tid kunne gå foran som et godt eksempel – uanset hvilken opgave du stiller. Samtidig skal vi være gode til at improvisere, og det lynhurtigt, hvis vi bliver nødt til at fravige den plan, vi har lagt. Og så skal man selvfølgelig kunne det soldatermæssige håndværk til fingerspidserne – ellers høster du ikke afghanernes respekt. Og det håndværk kan vi i Jægerkorpset, siger Steffen.

Han fortæller, at det har været et plus, at afghanerne ikke kender til jægersoldaternes potentiale og færdigheder i forvejen.
 

trætte mænd

De udsendte danske jægersoldater og frømænd underviser de afghanske politifolk fire-fem timer hver dag. Blandt andet er fag som våbenlære, idræt, førstehjælp og patruljetjeneste på pogrammet. Foto: Morten Fredslund.- Det betyder, vi i praksis konstant skal bevise, at vi er gode til vores job og til at undervise. Vi høster ingen billige point blot fordi, vi har den bordeaux baret, og vi mødes ikke af den ærefrygt, som tilfældet af og til kan være derhjemme. Vi skal være 100 nærværende og levere varen i alle lektionerne, og det er et plus, at vi bliver holdt til ilden, siger Steffen.

I et skarpt miljø
Efterhånden som uddannelsen skrider fremad vil de danske jægersoldater i stigende grad gennemføre operationer sammen med de afghanske politifolk.

- Det er selvfølgelig også et vigtigt aspekt, at når vi i uddannelsesøjemed gennemfører operationer med politifolkene fra PRC’et, ja så foregår det i områder, hvor der konstant er en stor risiko for at støde på taleban eller IED’ere. Vi skal både være på vagt overfor, og kunne imødegå, fjendtlige angreb samtidig med, at vi har en rolle som vejledere i et skarpt miljø. Det kræver lidt ud over det sædvanlige, siger Steffen.


Ledergruppen har mentorer
Opgaven for Task Force 7 er todelt. Ud over undervisningen af de menige politifolk, der skal indgå i specialstyrken, bliver politikompagniets chef og øvrige ledere hver især fulgt af en mentor fra Jæger- eller Frømandskorpset, som kigger den afghanske politiofficer over skulderen i alt, hvad han gør.


trætte mænd

Motivationen og lysten til at lære er steget markant efter TF 7 har hjulpet med at få fremskaffet basale fornødenheder til de afghanske politifolk, der skal være en del af Provinsiel Response Company i Lashkar Gah. Foto: Morten Fredslund.Chefen for Operationssektionen, Ben, der er major i Jægerkorpset, er hovedmentor i ved PRC’et.

- Der har helt sikkert også været store fremskridt at spore blandt lederne i PRC’et. Niveauet og politifolkenes praktiske færdigheder var generelt ikke dér, hvor vi havde forventet, at de lå. Så i stedet for at køre på med 70 km i timen, er vi startet op med 30 km i timen. Alligevel er der er blevet rykket rigtig meget på det sidste, siger Ben.

Han og de øvrige 42 soldater i Task Force afløses om kort tid af Hold 2, og den bruttogruppe i PRC’et, som kollegerne skal arbejde videre med, er på et niveau, som Ben godt vil stå ved.

- For et par dage siden tiltrådte en ny kompagnichef i PRC’et. Han har den rette indstilling, og i modsætning til os, der kun motiverer med en gulerod, ja da har han hele den ledelsesmæssige værktøjskasse at gøre godt med. Eksempelvis kan han forfremme folk. Han kan også forflytte dem eller idømme dem andre straffe jævnfør deres egne strafferegler, hvis det bliver nødvendigt, siger Ben, der ikke er ét sekund i tvivl om, at målet med at få opbygget et veluddannet 125 mand stort specialpoliti-kompagni inden februar 2014, bliver fuldt til dørs.