Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Helicopter Wing Karup
Forsvarets mærke
10. februar 2016

Globalnavigation

clear
EH101 og fennec

Indholdsområde

 
Om Helicopter Wing Karup 

Helicopter Wing Karups mission er at flyve helikoptermissioner overalt i verden og være en værdsat samarbejdspartner.
 
For at løse de alsidige opgaver er alle forsvarets helikoptere underlagt Helicopter Wing Karup på Flyvestation Karup.
 
Helikopterne er fordelt på tre flyvende eskadriller, Eskadrille 722, 723 og 724.
 
Udover de tre flyvende eskadriller består wingen også af Eskadrille 660, som er flyvevåbnets aktive sikring.

Langt den største eskadrille ved Helicopter Wing Karup er dog Aircraft Maintenance Squadron. Det kræver et stort logistisk arbejde at holde de 14 EH101, 7 LYNX og 8 FENNEC flyvende 24/7.
 
Flyveskolen hører også under Helicopter Wing Karup.
 
Om eskadriller og flyveskole
Eskadrille 722 anvender EH101 Merlin som redningshelikopter og troppetransport-helikopter. Som redningshelikopter er den døgnet rundt på vagt tre steder i Danmark: på Flyvestation Skrydstrup, Flyvestation Aalborg og i Roskilde Lufthavn.
Som troppetransporthelikopter indrettes helikopteren med flere siddepladser og en avanceret selvbeskyttelsespakke.
 
Eskadrille 723 anvender LYNX helikopteren til farvandsovervågning, fiskeriinspektion, transport, søredning og suverænitetshåndhævelse i Nordatlanten. Det foregår fra de danske inspektionsskibe. LYNX helikopteren opererer også fra Søværnets støtteskibe i det Arabiske Hav, hvor den deltager i antipirateri-opgaver.
 
FENNEC-helikopterne i Eskadrille 724 bliver brugt til humanitære eftersøgninger samt til at støtte specialstyrkekorps, politiet og andre civile myndigheder. Der er en FENNEC på beredskab til at assistere politiet. Helikopteren har været udsendt til Irak og Afghanistan.
 
Eskadrille 660 har til hovedopgave at beskytte udsendte enheder samt flyvevåbnets operative kapaciteter i internationale operationer. Eskadrillen består af sikringsstyrker samt hundeførere og deres særlige tjenestehunde, som kan bevogte, søge efter sprængstoffer og aktivt håndhæve sikkerheden. Derudover har eskadrillen sundhedsfagligt personel, som kan håndtere tilskadekomne i den akutte fase til lands og i luften, og som kan varetage opsætning og drift af infirmerier og skadestuer på både mindre og større fremskudte baser. 
 
Flyveskolens primære opgave er uddannelse og selektion af pilotelever med henblik på videre uddannelse i USA. Piloteleverne bliver testet i T-17 flyet. Derudover gennemfører flyveskolen en række forskellige kurser. 
Udover de uddannelsesmæssige opgaver støtter Flyveskolen også forsvarets øvrige enheder med løsning af diverse operative opgaver.


Læs mere om eskadrillerne og flytyperne via følgende link:

Eskadrille 660
Eskadrille 722
Eskadrille 723 
Eskadrille 724

Agusta-Westland EH101 Merlin Joint Supporter
Westland Lynx Mk. 90B 
Aérospatiale AS 550 C2 Fennec
Saab T-17A Supporter.

For mere information om Helicopter Wing? Download factsheet i pdf-format.