Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear
banner historie siden

Indholdsområde

 
Historien bag Jydske Dragonregiment 

Jyske Dragonregiment

Jyske Dragonregiment blev dannet ved en sammenlægning af 3. og 5. Dragonregiment i 1932.

3. Dragonregiment, oprettet 1. august 1670.

1670 Slesvigske nationale Rytterregiment
1675 Holstenske nationale Rytterregiment
1678 Slesvigske nationale Rytterregiment,
1681 2. Fynske nationale Rytterregiment
1763 Fyenske geworbne Dragonregiment
1772 Fyenske Regiment Ryttere
1785 Fyenske Regiment Dragoner
1796 Fyenske Regiment lette Dragoner
1842 6. Dragonregiment
1865-1932 3. Dragon Regiment

5. Dragonregiment, oprettet 1. november 1679

1677 Wedels geworbne Münsterske Rytterregiment
1679 5. Jydske nationale Rytterregiment
1748 3. Jydske nationale Rytterregiment
1763 Jydske geworbne Rytteregiment
1771 Jydske Regiment Ryttere
1785 Jydske Regiment Dragoner
1796 Jydske Regiment lette Dragoner
1842-1932 5. Dragonregiment

Motto: Fortes Fortuna Juvat

Mindedage:

28. februar 1864: Niels Kjeldsens kamp ved Højen.
29. februar 1864: Rytterfægtningen ved Vorbasse.
1. november 1679: Oprettelsesdag.
31. maj 1849: Rytterfægtningen ved Aarhus.
12. oktober 1813: Rytterfægtningen ved Rosengarten.
6. december 1813: Kampen ved Rahlstedt.
10. december 1813: Slaget ved Sehested.

Jydske Dragonregiments ældste stamenhed er 6. Dragonregiment der stammer fra det i 1670 oprettede Slesvigske nationale Rytterregiment. Regimentet har deltaget i alle vore krige lige fra 1675.

Indgik i 1932 i jyske Dragonregiment som dettes 3. og 4. Eskadron.

5. Dragonregiment har deltaget i alle vore krige siden 1686. Det var udlejet af Frederik d. IV til alliancen imellem Holland, England og Tyskland til krigsdeltagelse i Flanderen imod Frankrig, hvor det tillade sig stor hæder i slagene ved Höchstedt, Ramilliers, Oudenarde og Malplaquet.

Deltog i kampene ved grænsen i 1813 og i begge de Slesviske Krige. I maj 1849 besejrede regimentet et preussisk Husarregiment ved Århus.

Indgik i 1932 i Jyske Dragonregiment som dettes 1. og 2. Eskadron.

Ved Danmarks tilslutning til NATO 1949 ændrede regimentets struktur. Fra at være et opklaringsregiment blev regimentet et panserregiment. Hesten, dragonernes trofaste og elskede ven, måtte ofres til fordel for udviklingen. Og i maj 1951 red regimentets chef for sidste gang i spidsen for sine dragoner gennem Randers by, hvor regimentet havde haft garnison siden 1779.
Samtidig medførte udviklingen, bl.a. ved tilgang af kampvogne, at såvel øvelsesplads som kaserneforhold i Randers blev for trange. Det besluttedes derfor at flytte regimentet til Holstebro.
Den 6. maj 1953 blev den første bataljon af ”De Randers Dragoner” forlagt til Holstebro.
Omplantningen til Holstebro faldt heldigt ud, således at ”De Holstebro Dragoner” i dag er en integreret og naturlig del af byens liv.

Prinsens Livregiment

Regimentet, som blev oprindelsen til det nuværende Prinsens Livregiment, opstod den 30. november 1657 midt under svenskekrigene, da Frederik III gav feltmarskal Eberstein tilladelse til at hverve mandskab til et regiment.
Viborg blev fast hjemsted for soldaterne i 1865. Viborg var dog langt fra forberedt på at huse soldaterne. Det var byrådet, der havde ansvaret for indkvarteringen. "Gammel Vagt" blev istandsat til brug som vagtlokale, brandstue og militærarrest. Ejendommen Sct. Mogens Gade 38 blev indrettet til sygehus. Den ene bataljon fik undervisningslokale i Rådhuset, mens den anden fik anvist våbenkamret i Tugthuset.

I april 1865 måtte hæren annoncere i Viborg Stiftstidende efter logi til 758 korporaler og menige. Soldaterne blev i de fleste tilfælde indkvarteret hos private i små værelser med 2-3 mand samme sted.

Garnisonen bliver permanent
I 1867 blev det besluttet, at garnisonen skulle være permanent i Viborg, og nu åbnede by og stat for pengeposen. Der blev opført en række bygninger, hvoraf mange i dag er at tælle blandt byens arkitektoniske perler. I første halvdel af 1870’erne opførte håndværkerne Eksercerhuset, depotbygninger, sergentboligen og Krudthuset. Garnisonssygehuset kom til i 1875. I 1913 blev Generalkommandoen bygget.

Kasernebyggeriet lod derimod vente på sig. Først i årene 1924-1935 opførtes syv mandskabsbygninger, mens hovedadministrationen med bolig for regimentschefen stod færdig i 1940. Hermed var kasernearealet udbygget til en funktionsdygtig arbejdsplads for soldaterne.

I mange år hed regimentet i Viborg 3. Regiment, men i 1965 fik alle regimenter historiske navne, og Viborgs soldater kom til at hedde Prinsens Livregiment.

Byen og soldaterne
De mange soldater var medvirkende til at holde byen ung. Det faste personel ydede generation efter generation deres bidrag til byens kultur- og forretningsliv. Forbindelsen mellem FDF’s Musikkorps og regimentsmusikken er bare et eksempel, ligesom der igennem årene har siddet ganske mange fra regimentsstaben i Viborg Byråd.

Sammenlægningen af Jydske Dragonregiment og Prinsens Livregiment

Prinsens Livregiment og Jydske Dragonregiment lægges sammen 
 
Som led i gennemførelsen af det seneste forsvarsforlig lægges Prinsens Livregiment og
Jydske Dragonregiment sammen den 1. august 2005. 
 
Prinsens Livregiments Musikkorps ændrer navn til Prinsens Musikkorps og vil fortsat være
placeret i Musikhuset på Skive Kaserne.     
 
En række effekter overdrages til det nye sammenlagte regiment fra Prinsens Livregiment,
herunder, gallauniformer, bogsamling, malerier, idrætspokaler, mærker mv. .         
Ved sammenlægningen af de to regimenter ophænges ny stamtavle for det nye
sammenlagte regiment i officersmessen på Dragonkasernen.
Den nye stamtavle vil vise det sammenlagte regiments rødder, herunder tilknytningsforholdet til Kongens Jyske Fodregiment, Dronningens Livregiment, Fynske Livregiment og Slesvigske Fodregiment.