Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
22. juli 2018

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Panserbataljonen 

 

 

I Panserbataljon Jydske Dragonregiment

Panserbataljonen er hærens mest slagkraftige kampenhed. På denne baggrund må Panserbataljonen forudse og forvente indsættelse i alle hærens opgaver, herunder også de mest krævende. Dette er ensbetydende med, at Panserbataljonen skal kunne iværksætte løsningen af alle tænkelige landmilitære opgaver og principielt over alt i verden. Af stabens medlemmer kræves derfor omstillingsparathed, fleksibilitet, loyalitet og engagement for at kunne støtte chefen med det bedst mulige grundlag for beslutninger.  

Staben er – som alle andre stabe – organiseret i et antal sektioner, der hver især varetager specialerne; Personel & Administration (S1), Efterretningstjeneste (S2), Operationer & Uddannelse (S3), Logistik (S4) og Signaltjeneste (S6).  Staben er bemandet med befalingsmænd og officerer, og staben støttes i det daglige virke af dedikerede stabshjælpere fra Stabsdelingen i Stabseskadronen.

Stabschefens primære opgave er at få sektionerne til at samarbejde mod fælles mål med henblik på at yde den bedst mulige støtte til Panserbataljonens Chef. 

  Næstkommanderende og Stabschef

Klaus Bomgaard
major
fg.bataljonchef
Næstkommanderende og Stabschef