Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
07. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Panserbataljonen 

 

 

I Panserbataljon Jydske Dragonregiment

Panserbataljonen er hærens mest slagkraftige kampenhed. På denne baggrund må Panserbataljonen forudse og forvente indsættelse i alle hærens opgaver, herunder også de mest krævende. Dette er ensbetydende med, at Panserbataljonen skal kunne iværksætte løsningen af alle tænkelige landmilitære opgaver og principielt over alt i verden. Af stabens medlemmer kræves derfor omstillingsparathed, fleksibilitet, loyalitet og engagement for at kunne støtte chefen med det bedst mulige grundlag for beslutninger.  

Staben er – som alle andre stabe – organiseret i et antal sektioner, der hver især varetager specialerne; Personel & Administration (S1), Efterretningstjeneste (S2), Operationer & Uddannelse (S3), Logistik (S4) og Signaltjeneste (S6).  Staben er bemandet med befalingsmænd og officerer, og staben støttes i det daglige virke af dedikerede stabshjælpere fra Stabsdelingen i Stabseskadronen.

Stabschefens primære opgave er at få sektionerne til at samarbejde mod fælles mål med henblik på at yde den bedst mulige støtte til Panserbataljonens Chef. 

 

J. Møller-Pedersen
oberstløjtnant
bataljonschef