Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Panserbataljon 

Velkommen til Panserbataljonen.

       I Panserbataljon Jydske Dragonregiment

Panserbataljonen uddanner Hærens Kampvognseskadroner og indgår dermed i Hærens evne til panserbekæmpelse. Bataljonsstaben opstilles efter samme grundlag som Hærens øvrige kampbataljoner, idet der tillige indgår en bjærgningssektion med tre panserbjærgningsvogne. Bataljonsstaben skal på lavt beredskab kunne opstilles som et bataljons­hovedkvarter eller specifikke task forces, der kan anvendes til opfølgning ved en længe­re­varende indsættelse i fuldspektrums operationer.

 

Bataljonen består af soldater, førere og instruktører, der konstant søger at bringe både personlige færdigheder og enhedernes uddannelsesniveau på et højt professionelt niveau.

Panserbataljonens personel kan karakteriseres som loyale over for opgaven og ledelsen. De er fleksible og omstillingsparate, når prioriteterne eller vilkårene justeres, og de er i stand til at improvisere og yde deres bedste i enhver opgaveløsning.   

I regi af Jydske Dragonregiment benævnes Panserbataljonen lejlighedsvis som I/JDR
(Første Bataljon ved Jydske Dragonregiment).