Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear
Chef Velkomst

Indholdsområde

 
Chef Velkomst 

Velkommen til Panserbataljonens hjemmeside.

 

 

Panserbataljonen er i dag den ene af to professionelle bataljoner ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Bataljonen består af to kampvognseskadroner, (1. KVGESK – benævnt Niels Kjeldsens og 2. KVGESK – benævnt 2. Eskadron) med Leopard 2A5, et kadre mekaniseret infanterikompagni (3. MEKINFKMP) og en stabseskadron (STESK).

 

I/JDR eller Panserbataljonen/JDR som den også kaldes, blev dannet i 1953 i forbindelse med Dragonregimentets flytning til Holstebro. I gennem årene har bataljonen som panserbataljon bestået af forskellige kombinationer af værnepligtsenheder og stående enheder, men altid med kampvognsenhederne i centrum. 

 

Panserbataljonen har med stab og enheder dannet kerne i flere kampgrupper gennem årene, og har været udsendt til både Irak og Afghanistan. Senest i år 2012 var bataljonen udsendt til Afghanistan og har efterfølgende i perioden februar til august 2014 været på beredskab som Reaktionskampgruppe 2014-I. Fra oktober 2007 og frem til juli 2014 har Panserbataljonen kontinuerligt haft en kampvognsdeling i Afghanistan. Såfremt behovet opstår for igen at udsende bataljoner til internationale opgaver, vil Panserbataljonen være en af hærens seks stående kampbataljoner, der vil indgå i løsningen af en sådan opgave.

 

Panserbataljonen forbereder sig i øjeblikket på at uddanne og opstille en Kampvognseskadron (2. KVGESK) og bjærgningssektion (-) der skal indgå i hærens beredskab, Reaktionskampgruppe (RKG) 2016 samt er tilmeldt Very High Joint Task Force (VJTF) under britisk kommando i år 2017. Dette indebærer bl.a., at enhederne med kort varsel skal være klar til at indgå i en international mission – principielt – overalt i verden.

 

Bataljonen stræber kontinuerligt efter at være en moderne arbejdsplads, hvilket er kendetegnet ved en stor grad af professionalisme, fleksibilitet og respekt for mangfoldigheden, men hvor vi samtidig stiller krav til hinanden, disciplinen samt udholdenheden i bataljonen. Vi stræber med andre ord efter, at være Danmarks mest professionelle og slagkraftige enhed!

Ledelsesstilen er åben og baseret på tillid samt præget af dialog med plads til konstruktiv kritik og gensidig respekt for hinanden. I bataljonen er personellet den vigtigste ressource. Det betyder at enheden og den enkelte soldats fastholdelse og udvikling er i fokus, og at alle soldater tager ansvar for, at vores enhed, er og forbliver kampklar, professionel og ressourceeffektiv.

 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om bataljonen er du meget velkommen til at kontakte Administrationsbefalingsmand, Seniorsergent Bo Hougaard på mailadresse: jdr-1b-s10a@mil.dk eller telefonnr. 7282 3202.

 

Bataljonens opgaver og sammensætning har løbende ændret sig i takt med tidens tendenser, men ånden er og har altid været den samme. En ånd kendetegnet ved dragonens snarrådighed og kække tilgang, krydret med kampvognsmandens hurtighed i tanke og handling.

 

 

Virtute Vincitur – Courage will prevail