Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hærens Basis Uddnnelse 

Den 4 måneders værnepligtsuddannelse kaldes hærens basisuddannelse, og den er ens ved alle tjenestesteder, d.v.s., at der ikke er forskel på uddannelserne uanset hvor du bliver indkaldt til. Den indeholder flere forskellige elementer og fag, som f.eks. våbenuddannelse, felttjeneste, førstehjælp, brandbekæmpelse, miljøuddannelse.

Målet med uddannelsen er at lære dig både som enkeltperson og i samarbejde med andre at kunne løse begrænsede kampopgaver, herunder bl.a. bevogtningsopgaver, patruljetjeneste og adgangskontrol. Du vil også opnå sådanne færdigheder, at du kan overleve i et ”uvant miljø”, ligesom du vil blive uddannet til at yde hjælp til den øvrige del af samfundet i tilfælde af f.eks. miljøkatastrofer eller større redningsopgaver. Endvidere vil du i løbet af uddannelsen modtage en grundlæggende introduktion om hærens deltagelse i fredsstøttende missioner, herunder om mulighederne for at tegne reaktionsstyrkekontrakt, samt en orientering om mulighederne for videre ansættelse i hæren.Rådighedspligt
Værnepligtige har efter gennemgang af den 4 måneders basisuddannelse i hæren, søværnet eller flyvevåbnet pligt til at stille sig til rådighed i op til 3 måneder i en periode af 3 år efter hjemsendelsen i forbindelse med løsningen af totalforsvars-opgaver for det danske samfund. Denne pligt gælder dog ikke for værnepligtige, der indkaldes til 8 måneders tjeneste ved Den Kongelige Livgarde, til 12 måneders tjeneste ved Gardehusarregimentets hesteeskadron eller til 9 måneders tjeneste på Kongeskibet Dannebrog.

Hærens basisuddannelse - 4 måneder (værnepligt)
 
START
256 timer
Grundlæggende
militæruddannelse
 HBU
139 timer
Feltuddannelse
99 timer
Småstyrkers kamp
56 timer
Hjælp til den øvrige
del af samfundet
32 timer
Indføring i fredsstøt-
tende operationer
18 timer
Hvervning til Hærens reak-
tionsstyrkeruddannelse
60 timer
Kontroløvelse
AFSLUTNING
- Hjemsendelse
- Videreuddannelse i
   Forsvaret
- Reaktionsstyrkeuddan-
   nelse