Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Den kongelige Livgarde
Forsvarets logo
25. april 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Livgardens Kaserne 

I 1606 påbegyndtes anlægget af Kongens Have, og 1624 var Christian IV's lystslot, Rosenborg, færdigbygget.
I forbindelse med Rosenborg og Kongens Have, opførte Christian V omkring 1670 to lange væksthuse og det mellemliggende "lysthuset med de fire gyldne knapper" - den nuværende midterpavillon i Livgardens Kaserne. I 1709 samles det hele som ét drivhus, i den lange bygning vi kender idag. Midterpavillonen anvendtes jævnligt af kongefamilien til tafler. Senere ændres bygningen efter tegninger af Lauritz de Thura og med J.C. Kriegers barokfacade fra 1742. I 1785 ombyggedes etablissementet til "Livvagtens Kaserne"og 29. april 1786 samledes Livgarden til Fods på sin egen kaserne, hvor den har ligget siden. Nu om dage, er det kun gardere og stampersonel tilhørende vagtkompagniet, der bor på Livgardens Kaserne, resten er på Garderkasernen Høvelte. 

Midterpavillionen på Livgardenskaserne i Gothersgade