Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Den kongelige Livgarde
Forsvarets logo
25. april 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Chefen for Den Kongelige Livgarde oberst Mads Rahbek 

Velkommen til Den Kongelige Livgardes Internet side.

nil 
Mads Rahbek
Oberst
Chef for Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde er i dag både et topmoderne infanteriregiment i Hæren og en Livgarde, der holder vagt om den kongelige familie.

På denne hjemmeside vil man bl.a. kunne læse om Livgardens enheder:

  • I/Den Kongelige Livgarde – eller 1. Livgardebataljon – består af fuldtidsprofessionelle soldater. 
  • II/Den Kongelige Livgarde – eller 2. Livgardebataljon – består af fuldtidsprofessionelle soldater.
  • III/Den Kongelige Livgarde – eller 3. Livgardebataljon – står for uddannelsen af de værnepligtige fra de møder til tjenesten og er klar til at overgå til tjeneste i Vagtkompagniet.
  • Vagtkompagniet er ansvarlig for vagten ved de kongelige slotte og palæer. Tambourkorpset er en del af Vagtkompagniet og det består af konstabler, der spiller fløjte/horn eller tromme.
  • Musikkorpset der består af konservatorieuddannede musikere.

Man vil også kunne læse om det man skal forberede sig på, inden man skal starte som værnepligtig. Man kan læse om Livgardens kendte og traditionelle opgaver med vagten om de kongelige slotte og palæer. Her er Livgardens Vagtkompagni indsat 24 timer i døgnet, alle årets dage i forsvarets største nationale operation. Man vil kunne læse om de professionelle enheders træning til, og udsendelse i forsvarets internationale operationer.
Der er, som det vil fremgå, tale om meget forskellige men spændende opgaver. Men alle opgaver løses af Den Kongelige Livgarde med stolthed og ære.

PRO REGE ET GREGE - For Konge og Folk