Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Den kongelige Livgarde
Forsvarets logo
25. april 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Andre opgaver 

Vagter

Af andre vagter, som Vagtkompagniet i ny og næ bestrider, kan nævnes Garderkasernen i Høvelte. Når bataljonerne af forskellige årsager ikke kan stille soldater til rådighed, overtager Vagtkompagniet bevogtningsopgaven.

Garderkasernen Høvelte.
Garderkasernen Høvelte.

Parader

Vagtkompagniet deltager årligt i flere parader. Både på Livgardens Kaserne og andre steder. Af forskellige parader kan nævnes:

  • Dronningeparade; Afholdes på Livgardens Kaserne når Dronningens ur gives til den garder, de øvrige gardere mener har været den bedste kammerat, har haft den bedste holdning og har klaret de fire måneder i Vagtkompagniet bedst.
  • Årsdagsparade; Afholdes på Livgardens Kaserne på Livgardens fødselsdag 30. juni.
  • Årgangsparade; Afholdes på Livgardens Kaserne to gange årligt for gamle gardere.
  • Udsendelsesparade; Afholdes på Garderkasernen for enheder Livgarden sender ud i internationale missioner.
  • Hjemsendelsesparader; Afholdes på Garderkasernen for både gardere der er færdige med deres værnepligt ved Livgarden, og for enheder Livgarden har taget hjem fra internationale missioner.

Paradestyrken afleveres til Chefen for Livgarden til en Årgangsparade.
Paradestyrken afleveres til Chefen for Livgarden ved en Årgangsparade.

Ud over parader stiller Vagtkompagniet også op ved modtagelse af fremmede statsoverhoveder under statsbesøg, ved festforestillinger i Det Kongelige Teater og Operaen samt æres-, salut- og honnørkommandoer.

Tattoos

Vagtkompagniet deltager i tattoos i både ind- og udland. I 2008 kunne Vagtkompagniet opleves ved Rosenborg Tattoo på Rosenborg Ekcerserplads. I 2009 er Vagtkompagniet i Windsor til Tattoo 

Rosenborg Tattoo
Billede fra Rosenborg Tattoo.