Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Den kongelige Livgarde
Forsvarets logo
25. april 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Marselisborg Slot 

I 1661 måtte en gældstynget Frederik III overdrage en af sine kreditorer, den hollandske storkøbmand Gabriel Marselis (der bl.a. finansierede Livgardens uniformering ved dennes oprettelse), en del krongods i Jylland herunder godset Havreballegård.

Marselisborg Slot.
Marselisborg Slot.

To af storkøbmandens sønner kom til Danmark og bosatte sig i Århusområdet. Den ene søn, Constantin Marselis, fik senere Havreballegård oprettet til baroniet Marselisborg. Constantin Marselis døde barnløs og overlod baroniet til Christian V. Kongen skænkede herregården til sin søn Ulrik Christian Gyldenløve. I de efterfølgende århundreder var der skiftende ejere.

Århus by købte Marselisborg i 1896 og det nuværende Marselisborg Slot er bygget i 1899-1902 af arkitekt Hack Kampmann. Slottet blev givet som folkets bryllupsgave til Tronfølgerparret Prins Christian (X) og Prinsesse Alexandrine, der brugte det som sommerresidens.

I 1967 overdrog Kong Frederik IX Marselisborg Slot til den daværende Tronfølger Prinsesse Margrethe og Prins Henrik, og Regentparret benytter slottet som sommerresidens.

Slottet er ikke åbent for offentligheden, men slotsparken er åben for publikum, når den Kongelige familie ikke har residens på slottet. Der er vagtskifte med Den Kongelige Livgarde kl. 12.00 i de perioder, hvor Dronningen opholder sig på slottet.

Når Hendes Majestæt opholder sig på Marselisborg Slot, sender Vagtkompagniet et detachement afsted. Der kan oprettes Kongevagter og Palævagter, når et detachement er oprettet. 

Paradestyrken afmarcherer fra Gardergården klokken 11.50, og der er vagtskifte hver dag klokken 12.00. Mandskabet har således indgået i vagtstyrken i 24 timer efter det traditionelle postafløsningssystem med to timer på post og fire timer i beredskab og hvile, forplejning og soignering.