Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Telegrafregimentet
Forsvaret
22. november 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 
05-11-2014 kl. 07:00

OL Ove Kjærsgaard Hansen

Den 7. november tog forsvaret afsked med Oberstløjtnant Ove K. Hansen ved begravelsen fra Taulov Kirke. Der deltog 130 ansatte fra forsvaret, 30 fra Ove K. Hansens arbejdsplads i Polen og ca. 100 pårørende, venner og bekendte. Æresvagten bestod af kolleger fra Afghanistan, Polen og Danmark.

Æresvagten ved Oves begravelse

Oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansens nekrolog

Det var med stor sorg, at Telegrafregimentet fredag den 31. oktober 2014 om morgenen fik den triste meddelelse, at oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen efter et ildebefindende var afgået ved døden i Afghanistan, hvortil han var udsendt fra hans tjenestested i Stettin, Polen.

Oberstløjtnanten var kendt som ”O.K.”, et tilnavn, der i sig selv udtrykker den varme og hengivenhed, vi følte for ham.  O.K. blev oprindelig indkaldt til Sjællandske Trænregiment i 1978, men efter afgang fra Hærens Officersskole i 1983 påbegyndte han sin tjeneste ved det daværende Sjællandske Telegrafregiment, hvorfra han over årene udviklede sig til en overordentlig dygtig og afholdt telegrafofficer.

O.K. fik en afvekslende og spændende karriere, der førte ham vidt omkring. Nationalt fik han betydningsfulde poster ved 1. Sjællandske Brigade, Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen samt som bataljonschef ved både 1. og 3. Telegrafbataljon. Poster hvor han til stadighed befandt sig i stormens øje.

Hans engagement og dygtighed bragte ham desuden til tjeneste i udlandet, indledningsvis ved NATO-hovedkvarteret i Brunssum i Holland og senere ved hovedkvarteret for det multinationale NATO korps i Stettin, Polen, som blev hans sidste tjenestested. Desuden nåede han at blive udsendt i ikke mindre end tre internationale missioner i Kosovo, Libanon og sidst i Afghanistan, som ulykkeligvis blev hans sidste gerning.

Med O.K.s død mister Telegrafregimentet en meget dygtig, god og yderst vellidt kollega og for mange af os tillige en god kammerat og en nær ven. Vi kommer til at savne hans lune, skæve smil og velvalgte, knastørre bemærkninger. O.K. var ikke sådan at slå ud af kurs. Selv i de mest kritiske situationer bevarede han en knusende ro, en ro, der smittede af på alle os andre og som ofte afdramatiserede kritiske situationer, inden de udviklede sig til noget værre. O.K.s menneskelige egenskaber var helt i særklasse, hvilket gør savnet af ham stort.

O.K. efterlader sin hustru, Benedikte, og deres tre børn Michelle, Mark og Michael. De har mistet en højt elsket og uerstattelig ægtemand og far. Telegrafregimentet vil af fattig evne gøre vort yderste for at stå dem bi, idet soldater sætter en ære i ikke at svigte en kammerat i livet, ligesom vi ikke vil svigte hans efterladte i døden.

O.K. blev desværre kun 55 år, men han fik et afvekslende og rigt liv, i hvilket han privat såvel som professionelt gjorde en betydelig indsats for en bedre verden.

 

ÆRET VÆRE OBERSTLØJTNANT OVE KJÆRSGAARD HANSENS MINDE

 

Susanne Bach Bager

Oberst

Chef for Telegrafregimentet

 

OVes Kiste ankommer iKarup

 


Tirsdag den 4 november blev kisten med oberstløjtnant Ove K. Hansen modtaget ved en ceremoni på Flyvestation Karup. Den assisterende præst var Mette Præstegaard Friis, som for tiden er udsendt til Afghanistan, men var hjemme på leave.