Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Trænregimentet
Forsvaret
25. november 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fakta om Aalborg Kaserne 

Aalborg har en over 200-årig historie som garnisonsby, idet der siden 1779 har der været militære forlægninger i og omkring Aalborg.
Navnet Aalborg Kaserner (ALB KAS) er fællesbetegnelsen for Hvorup Kaserne (HVK) og Nørre Uttrup Kaserne (NUK), som begge blev opført i 1950-erne til erstatning for forældede kaserner, der var beliggende midt i Aalborg by.

Arealet, som kasernerne og den tilhørende øvelsesplads, blev anlagt på, lå dengang langt fra bymæssig bebyggelse. Sådan forholder det sig ikke i dag.

Efter kommunalreformen i 1970 kom området under Aalborg Kommune, som valgte at udstykke grunde til boligforenings- og parcelhusbyggeri helt op til øvelsespladsens skel.

Aalborg Kaserner blev som følge af Forsvarsforliget 2005-2009 et af forsvarets største etablissementer, med et areal på 285 ha og 81.695 m2 bebyggelse.

På Aalborg Kaserner findes følgende myndigheder:
-   Trænregimentet (TRR)
-   Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD ALB)