Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
VTS Storebælt
Forsvarets logo
21. februar 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fakta 

Jævnfør IMO Resolution MSC 332(90) (engelsk version om BELTREP) og Dansk Bekendtgørelse nr. 820 (dansk version om skibsmeldesystemet BELTREP), skal alle skibe med en bruttotonnage på 50 tons og derover og alle skibe med en højde over vandoverfladen (airdraught) på 15 meter og derover er omfattet af den obligatoriske meldepligt ved BELTREP.

Disse skibe skal melde til Storebælt VTS senest ved passage af meldelinier eller forinden afgang fra en havn eller ankerplads beliggende i BELTREP-området. Men en melding kan også sendes pr. mail minimum en time før ankomst til VTS-området. Dette fritager dog ikke skibet for at kalde BELTREP på VHF når skibet ankommer til en meldelinie.

BELTREP er delt i sydlig sektor 2 (VHF kanal 11) og nordlig sektor 1(VHF kanal 74). Kanal 10 er reservekanal. Efter at skibet har meldt ind er det påkrævet at skibet har lyttepligt på VTS kanal og kanal 16, ligesom al kommunikation med andre skal foregå på VTS kanalen og arbejdssproget er engelsk. Ved sektorskift har skibet selv ansvaret for at skifte VTS kanal og kalde den nye sektor.

En melding pr. mail skal omfatte følgende information:

A: Skibets navn, callsign, IMO nummer og MMSI nummer.

G: Sidste havn.

I: Næste havn og ETA.

H: ETA VTS meldelinie.

L: Planlagt rute gennem Storebælt.

O: Maksimum dybgang.

P: Last. Farligt gods med UN-nummer og mængde. Hvis farligt gods er i containere så skal der oplyses mængde for hver IMO-hovedklasse.

Q: Defekter og afvigelser.

R: Forurenende forhold eller mistet farligt gods.

T: Kontaktperson i land (navn og telefonnummer)til skibets eventuelle farlige gods om bord.

U: Dødvægt/airdraught.

W: Totalt antal personer om bord.

X: Bunkermængde om bord. F.eks. heavy fuel oil, light sulphor fuel oil, marine diesel oil og marine gas oil. Dog kun nødvendigt hvis skibets bruttotonnage er over 1000.

I 2012 passerede 18.826 meldepligtige skibe under broerne, heraf ca. to procent under Vestbroen. 5.684 skibe benyttede lods og i 2012 var der i alt 2.644 skibe med en dybgang på elleve meters dybgang eller derover. Et skib med elleve meters dybgang eller derover anbefales af den Internationale Maritime Organisation (IMO) at benytte lods gennem Storebælt. Se eventuelt IMO resolution SN.1 circ.263 side 8.

Skibe der passerer under Østbroen bør have en fart under 20 knob.

Dykning omkring Storebæltsbroen skal altid anmeldes mindst tre dage før ved at ringe til Storebæltsforbindelsens Vagtcentral på 58 30 30 51 med oplysning om navn, adresse og CPR-nummer på alle deltagere, ligesom der ved dykningens start og slut skal ringes til samme telefonnummer. Ankring og dykning i de afmærkede sejlløb ved Øst- og Vestbroen er forbudt, ligesom fortøjning til bropiller er forbudt. I øvrigt henvises til Sølovens bestemmelser vedrørende dykning.

Storebælt VTS yder tjenester til skibsfarten såsom henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, vejrforhold, dårlig sigt eller lignende, udsender informationer af både generel og specifik interesse for skibsfarten i området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og strømforhold, vandstand, is forekomster eller andre sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

Storebælt VTS er certificeret til at yde navigationsassistance som er en individuel sejladsvejledning. Den gives enten hvis VTS vurderer det er nødvendigt eller hvis skibet på eget initiativ beder om navigatorisk hjælp. Ved almindelig kommunikation såvel som ved navigationsassistance benytter Storebælt VTS følgende message markers ( IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP)): ADVICE, WARNING, INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.