Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Danske Division
Forsvarets mærke
26. februar 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Danske Division
En division er en militær enhed med normalt 6.000-20.000 soldater. Divisionen indeholder kun landmilitære enheder – et antal brigader eller regimenter samt supplerende divisionstropper – men har også evnen til at koordinere operationer med flyvevåben og søværn. Chefen for en division er normalt generalmajor.

Det var oprindeligt den franske marskal Victor Francois de Broglie, som først sammensatte og opererede med divisionen baseret på Frankrigs erfaringer fra Syvårskrigen, der sluttede i 1763. Det er netop divisionens størrelse og sammensætning, der gør den i stand til at kæmpe som en selvstændig enhed, og gør den langt mere fleksible end en traditionel hær. Divisionen blev indført permanent i Frankrig i 1793.

Danmark har i dag en enkelt division, benævnt Danske Division (tidligere Jydske Divisionskommando, Jydske Division). Den har primært været organiseret som en panserinfanteridivision. Opgaven under Den kolde krig var at forsvare Jylland og Slesvig-Holsten, sammen med 6. tyske Panzerdivision under NATO-kommando.

Danske Division har i dag til opgave at uddanne de fem affilierede brigader. 1 og 2 Danske Brigade samt 1 Estiske Brigade, 1 Lettiske Brigade samt Iron Wolf Brigaden fra Litauen. Danske division fungerer desuden som Hærens Taktiske Stab og endelig fungerer chefen for Danske Division som Hærens taktiske inspektør.

Haderslev Kaserne
Haderslev Kaserne har tjent som hovedkvarter for Danske division siden 2002.

Historien kort
Efter 2. Verdenskrig gennemgik det danske forsvar en genetablering. Det medførte oprettelse af Vestre Landsdelskommando opdelt i fire regioner samt Østre Landsdels- kommando opdelt i tre regioner.
I 1951 blev det bestemt, at Region III i Vestre Landsdelskommando skulle danne staben for en ny division - 3. Division, som fik hovedkvarter i Aabenraa. Divisionen fik dog først sin nye chef efter næsten et års forløb, den 1. juni 1952, hvor Generalmajor R. Allerup tiltrådte. Denne dato er derfor fastsat som 3. Divisions oprettelsestidspunkt.

3. Divisions opgaver var at føre de styrker, der var garnisonerede i region III garnisonerede styrker i krigstid, og var derfor i fredstid ansvarlig at uddanne disse styrker.

Divisionens hovedkvarter blev indrettet i det beslaglagte tidligere tyske gymnasium i Aabenraa, der siden 1945 havde fungeret som hovedkvarter for Grænsekommandoet. Dette blev ved samme lejlighed nedlagt og dets opgaver blev overtaget af Region III og hermed 3. Division.

I 1961 ændredes divisionens navn til Jyske divisionskommando med tre jyske brigader, 1.- 2. og 3. Jyske Brigade, hvoraf dog kun 1. Jyske Brigade var fuldt bemandet fra oprettelsen.

I 1975 flyttede divisionen til Bülows Kaserne i Fredericia. Samtidig blev de to andre brigader fuldt aktiveret, så divisionen herefter havde tre ensartede brigader.

I 1985 skiftede divisionen navn til Jyske Division.

I 1995 blev det bestemt, at divisionen den 1. januar 1997 ændrede navn til Danske Division. Samtidig nedlagdes 2. Jyske Brigade og 1. Sjællandske Brigade blev overflyttet til Danske Division, idet den blev organiseret som 1. Jyske Brigade.

Den 1. februar 2002 flyttede Danske Division hovedkvarter til Haderslev Kaserne. Ved forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at nedlægge de eksisterende brigader og oprette 1. Brigade som en stående brigade og 2. Brigade som en uddannelsesbrigade for værnepligtige, reaktionsstyrker og styrker til indsættelse i internationale operationer. 

Danske Divisions mærke og segl 

Danske Divisions mærke er en jernklædt ridder med banner og draget 
sværd på en springende hest. Under hesten er et bånd med Kong Christian den X’s kronede navnetræk samt valgsproget ”Velox et Acer”, der betyder ”hurtig og skarp”.

Mærkets figur forestiller den slesvigske hertug Knud Lavard (1096-1131). Seglet stammer fra cirka 1220 og blev benyttet af Skt. Knudsgildet i Slesvig, som var knyttet til Knud Lavard. Mærket var desuden afdelingsmærke for fodfolkspionerkompagniet i Aabenra i perioden 1949-1951.

Haderslev Garnison
Kasernen er opført af Haderslev by i perioden 1885-1888, idet Aabenraa by ikke ønskede at opføre en ny kaserne til erstatning for den brændte i 1872.

Haderslev har imidlertid været garnisonsby igennem mange århundreder, dog  adskiller garnisonen i Haderslev sig væsentligt fra andre byers, idet garnisonen siden 1888 har været bemandet af ikke mindre end 3 forskellige nationer og ført syv forskellige flag.