Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Gardehusarregimentets estandart og fane 

Gardehusarregimentet har, som det eneste regiment i den vestlige verden - både en estandart og en fane.

Estandart & FaneEstandarten og fanen blev overrakt til Gardehusarregimentet den 18. september 2002 af Hendes Majestæt Dronningen, som afløsning for de to faner og estandarten fra de tre tidligere regimenter Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment og Gardehusarregimentet.

Regimenterne blev sammenlagt under navnet Gardehusarregimentet den 1. januar 2001. Fanen føres, når regimentet er til fods og estandarten føres når regimentet er til hest. De kan aldrig føres samtidig.


Forskellen på estandarten og fanen
Forskellen er i grove træk flagdugens størrelse. Dugen på estandarten er ca. 1/3 så stor som fanens, idet estandarten skal kunne føres af en rytter med en hånd i stærk blæst og den anden hånd til at føre hesten med.


Monogrammer
Fanen og estandarten fører også, som noget enestående for Gardehusarregimentet, to monogrammer i dugen – foruden Dronning Margrethe II monogram (den regerende monarks monogram føres i alle kongelig indviede faner/estandarter) også Kong Frederiks VI’s monogram. Dette for at vise, at denne konge har været regimentschef for et af de tre oprindelige regimenter (Sjællandske Livregiment).


Spyddet
Fane- og estandartspyd (toppen af stangen) er prydet af Kong Christian 4’s navnetræk som tegn på, at det ældste af de tre sammenlagte regimenter (Sjællandske Livregiment), blev oprettet af Kong Christian 4 i 1614. På fanen og estandarten er der slået tre søm i øverst på stangen. Det første er kongesømmet med Christian VIII monogram, idet han var den monark, der udleverede den første estandart til Gardehusarregimentet, dette blev slået i af Hendes Majestæt Dronningen, det næste blev slået i af forsvarsminister Svend Åge Jensby og det sidste af forsvarschefen, general Jesper Helsø. De sidst to nævnte er umærkede.


Sølvringe
På selve stangen under dugen er der også påsat tre sølv ringe med de tidligere regimenters mærke, navn og årstal:

Sjællandske Livregiment 1614 – 2000.

Gardehusarregimentet 1762 – 2000.

Danske Livregiment 1763 – 2000.


Fanebånd
Endvidere er fanen og estandarten forsynet med tre fane/estandart-Fanebåndbånd i forbindelse med de slag de tre regimenter har udemærket sig i.

• Lutter Am Barenberge 1626,

• Kjøbenhavn 1659,

• Landskrona 1676,

• Dybbøl 1848,

• Dybbøl 1864,

• Isted 1850,

Fanen og estandarten fører som noget
enestående for Gardehusarregimentet, to
monogrammer i dugen.

• Isted 1850,

• Kolding 1849,

• Jagel 1850,

• Stralsund 1809,

• Gade Busch 1813,

• Sehested 1813,

• Bov 1848,

• Slesvig 1848,

• Fredericia 1849,

• Sankelmark 1849.


Udlevering og føring af estandart
Estandarten bliver udleveret i staldområdet af en sabelbevæbnet officer.

Eskortechefen lader skuldre og kommanderer: »Før estandarten til midten!« Trompeterkorpset blæser estandartmarchen og eskortechefen saluterer.

Den udleverende officer fører estandarten frem til estandartføreren og bistår denne med at anbringe estandarten i skoen monteret på stigbøjlen og fastgøre karabinhagen. Herefter træder han tilbage, hilser estandarten og forlader eskorten.

Eskorten er herefter formeret med estandart. Sablerne forbliver trukne indtil estandarten igen afleveres.


Afleveringen af estandart
Eskortechefen lader skuldre og kommanderer: »Før estandarten i kvarter!«. Trompeterne blæser estandartmarchen og eskortechefen saluterer.

Den modtagende officer gør holdt umiddelbart foran estandarten og hilser denne, hvorefter han modtager estandarten fra estandartføreren, idet han bistår denne med at løsne karabinhagen.
Derefter gør han omkring og fører estandarten i kvarter.