Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jægersprislejren
Forsvarets mærke
21. august 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Jægersprislejrens historie 

Jægersprislejren er i sig selv et stykke interessant Danmarkshistorie.

Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn opstod ved, at artilleriet i 1882 begyndte på øvelser i skarpskydning i den nordlige del af Horns Herred.

10 år senere blev der oprettet en egentlig skydelejr, hvor den nuværende hovedlejr ligger på Hovedgaden 71.

JPL Heste

Garder ved Jægersprislejren

I perioden efter 2. Verdenskrig har der været garnisoneret forskellige myndigheder og enheder i lejren, bl.a. FN afdelingen. I dag er der ingen fremmede myndigheder i Jægersprislejren.

Lejren og terrænet benyttes flittigt af enheder til uddannelse af soldater i såvel den grundlæggende uddannelse, som til den uddannelse soldaterne skal gennemføre, inden de udsendes i internationale opgaver.

Til at begynde med var der tale om en teltlejr med enkelte træbygninger.

Hovedlejrens murstensbygninger blev færdigbygget af tyskerne under 2. Verdenskrig, hvor der også blev skrevet et sørgeligt kapitel i lejrens historie, idet lejren blev brugt til internering af danske soldater og senere som flygtninge- og krigsfangelejr for bl.a. russiske krigsfanger.

 

jjkfj

 

Jægersprislejren i dag

Jægersprislejren har udviklet sig i takt med tidens behov for øvelses- og sikkerhedsløsninger af såvel militær som civil karakter.

De nyeste skydebaner er opbygget med mange forskellige slags mål, der forestiller soldater og civillignende kombattanter og civile personer, således at skytten tvinges til at træffe hurtige beslutninger, inden der skydes.

Kampvogn.
Knælende skytte.

Denne træning er meget vigtig i forhold til de situationer og stressede miljøer, som især de internationalt udsendte styrker udsættes for.

Udviklingen af skydeanlæg står ikke stille. I dag stilles der krav til, at soldaterne, specielt dem i international tjeneste, kan løse opgaver som er orienteret i retning af kamp på korte afstande især i bymiljøer. Banerne til brug for håndvåben er derfor indrettet således at målopsætningen hele tiden kan ændres, hvilket stiller krav til skytten om hurtige beslutninger og reaktioner.