Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Fighter Wing Skrydstrup
Forsvarets mærke
14. februar 2016

Globalnavigation

clear
Velkommen!

Indholdsområde

 
 

Om Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup i det sydlige Jylland er i dag hjemsted - og udgangspunkt - for den danske styrke af F-16 jagere og de mange mennesker, der dagligt arbejder med flyene.

Flyvestation Skrydstrup skiftede i 2006 navn til Fighter Wing Skrydstrup. Denne navneforandring skal ses i lyset af den organisatoriske strukturomlægning, som i kølvandet på forsvarsforliget samlede alle kampflyene i Skrydstrup. Rent administrativ har denne omlægning betydet en opdeling i en operativ del og en ikke-operativ del.

Derfor har Fighter Wing Skrydstrup siden 2006 lejet sig i ind hos Flyvestation Skrydstrup, som er ejet af Forsvarets Bygning- og Etablissementtjeneste.

Forsvarets Bygning- og Etablissementtjeneste varetager således den ikke-operative del, der primært omfatter vedligeholdelse, administration og drift af cafeteriet. Fighter Wing Skrydstrup, som er den operative del, har 700 ansatte.

Fakta om Fighter Wing Skrydstrup
Hele Fighter Wing Skrydstrups område udgør 856 hektar, hvilket svarer til mere en 1700 fodboldbaner. Hvis hele arealet skulle dækkes af fodboldbaner, vil det kræve mere end 35.000 spillere at besætte banerne. Perimetervejen rundt langs hegnet er ca. 13 km lang og anvendes ofte til løbeturer. Fighter Wing Skrydstrup har 3 landingsbaner, der alle er 3,5 km lange. Bredden af banerne er henholdsvis: 25 m, 35 m og 50 m bred. På den bredeste bane kan 2 fly lette og lande samtidig.

Ved forsvarsforliget for 2010 - 2013 skal Fighter Wing Skrydstrup have 30 operative F-16 jagere. Fighter Wing Skrydstrup har tilknyttet den propeldrevne T-17 Saab Supporter, der anvendes til trænings- og transportopgaver. Endelig er der altid en SAR-helikopter (Search and Rescue) på beredskab, der har til opgave at foretage eftersøgninger og hjælpe forulykkede i det sydlige Danmark.

Fighter Wing Skrydstrups Våbenskjold

VåbenskjoldBlasonering:
Delt af sølv og sort, to udadvendte ravne i modsatte tinkturer.

Motivation:
Ravnene markerer de danske kampflys dobbeltrolle med både at løse nationale og internationale opgaver. Det grå og sorte symboliserer samhørigheden mellem de, der er hjemme og de, der er ude.

Båndet bærer devisen:
OPES FORIS VIRES DOMI ("Styrken ude – kraften hjemme") samt myndighedsbetegnelsen FW SKP.

Odins to ravne, Hugin og Munin markerer endvidere Fighter Wing Skrydstrups tilhørsforhold til den omkringliggende egn, hvor ravnene indgår i Nørre Rangstrup Herreds segl og i kommunevåbnet for Vojens.

Dansk F-16 pilot udfører såkaldt Air Policing over Baltikum i 2011.
02-01-2013 kl. 09:50
Danske F-16 kampfly skal i de kommende fire måneder varetage afvisningsberedskabet for Estland, Letland og Litauen.
F-16
02-11-2012 kl. 10:50
I den forløbende uge har F-16 trænet i at støtte soldater på jorden. Træningen fortsætter i uge 46 og foregår over Jylland - se kort og tider her.
Forsvarets Mesterskab i Terrænsport og orienteringsløb
21-09-2012 kl. 07:57
Forsvarets Mesterskab i Terrænsport og orienteringsløb blev i onsdags afviklet med FW som arrangør.
Brigadegeneral Claus Uttrup
05-07-2012 kl. 10:06
Det var en glad og tilfreds chef for Fighter Wing Skrydstrup der i dag kunne modtage helt nye og moderne værkstedsfaciliteter ved flyværkstederne.
Overblik
25-11-2011 kl. 11:18
Denne gang er det heldigvis bare en øvelse som Region Syddanmark afholdt på Flyvestationen onsdag den 23. november.