Af Forsvarskommandoen

 

I nedenstående kan man finde de seneste oplysninger om covid-19-vaccination af Forsvarets personel i ind- og udland.

 

 

Generelt om covid-19-vaccination af Forsvarets personel

 • Forsvaret følger ligesom andre myndigheder Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer vedr. covid-19-vaccination og de 12 vaccine-målgrupper.

 

 • Hver af de 12 målgrupper har stramme kriterier for, hvem der bliver vaccineret i hver målgruppe.

 

 • Forsvarets personel kan forvente at blive vaccineret i tre af disse målgrupper: Målgruppe 4, 11 og 12.

 

 • Forsvaret kan ikke beslutte at flytte personel fra én målgruppe til en anden. SST har lavet kriterier og rækkefølge for målgrupperne, og disse er politisk besluttet. Det er kun forsvarsministeren, der kan anmode Sundhedsstyrelsen om dette.

 

 • SST har lavet en vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret med udgangspunkt i status på vaccine-leverancerne til Danmark.

 

 • Målgruppe 4: 261 ansatte fra hhv. EH101 Eftersøgnings- og Redningsberedskabet (SAR) og dele af Forsvarets sundhedspersonel vaccineres i målgruppe 4. Vaccinationerne sker forventeligt fra begyndelsen af februar til slutningen af april 2021.

 

 • Målgruppe 11: Foreløbig er ca. 8.300 ansatte (nu reduceret til 4.140 pr. 18. feb. 2021, red.) i Forsvaret indmeldt som havende ”samfundskritiske funktioner” og dermed tilhører målgruppe 11. Dette tal er dog ikke endeligt, og der forventes at ske en justering af antallet efter yderligere vurdering. Vaccination af denne målgruppe sker forventeligt fra slutningen af april og fire-fem uger frem.

 

 • Målgruppe 12: Ud fra kriterierne, der bestemmer rammen for, hvilken målgruppe man tilhører, ligger hovedparten af Forsvarets personel i målgruppe 12 (øvrig befolkning), som forventeligt har vaccinationsperiode fra begyndelsen af maj til slutningen af juni 2021.

 

 • Forsvarets nuværende og kommende udsendte/udstationerede forventes vaccineret i målgruppe 11 og 12. Se mere om udsendt/udstationeret personel længere nede på siden her.

 

 • Forsvarets ledelse vil løbende vurdere, om der er særlige personelgrupper, hvor der er operative og/eller sundhedsfaglige begrundelser for at anmode om tidligere vaccination. Dette vil dog kun ske undtagelsesvis.

 

 • Ingen myndigheder under Forsvarsministeriet kan på egen hånd sende en anmodning til Sundhedsstyrelsen om opprioritering af personel til en anden målgruppe. Alle overvejelser m.h.p. anmodninger til Sundhedsstyrelsen skal ad kommandovejen forbi Operationsstaben i Forsvarskommandoen og slutteligt vurderes af Forsvarets ledelse. I positivt fald vil sagen skulle forelægges forsvarsministeren, der tager den endelige beslutning om at anmode Sundhedsstyrelsen.

 

 • Forsvaret indkøber ikke selv vacciner, ligesom ansatte ej heller vaccineres på infirmerierne.

 

 • Alle ansatte uanset hvilken målgruppe, man tilhører, indkaldes via e-boks og vaccineres i de regionale vaccinationscentre ligesom alle andre borgere. Der kan være undtagelser ift. udstationerede medarbejdere, der evt. vaccineres i det lands vaccinationsprogram, de er udstationeret i (ikke at forveksle med udsendte medarbejdere).

 

 • Forsvarets ansatte kan – ligesom alle andre borgere – ikke selv vælge, hvilket firmas vaccine de modtager.

 

Særligt om covid-19-vaccination af udsendt/udstationeret personel

 • Kommende og nuværende udsendte bliver – medmindre andet oplyses i de kommende uger og måneder – forventeligt vaccineret i målgruppe 11 og 12. Indkaldelse kommer i e-boks, hvorpå der kan laves en tidsbestilling. Dog kan det ske, at vaccinationen først kan finde sted efter hjemkomst.

 

 • Kommende og nuværende udstationerede – medmindre andet oplyses i de kommende uger og måneder – bliver forventeligt vaccineret i målgruppe 11 og 12. Indkaldelse kommer som udgangspunkt i e-boks, men grundet evt. bopæl i et andet land end Danmark vil der forventeligt være behov for en proaktiv proces fra den enkelte via deres kontaktpunkt i Danmark, hvorpå der kan laves en tidsbestilling. Dog kan det lige som med de udsendte ske, at vaccinationen først kan lade sig gøre efter hjemkomst.

 

 • Arktisk Kommandos (AKO) ansatte med bopæl i Grønland og Færøerne indgår ikke i det danske vaccinationsprogram, men i det grønlandske/færøske. Nuværende eller kommende AKO-medarbejdere kan kontakte AKO for yderligere information.

 

 • Forsvaret undersøger via Sundhedsstyrelsen p.t. muligheden for bilaterale/multinationale vaccinationsaftaler, og om der skal være en central national strategi for vaccination af medarbejdere i udlandet i offentligt embede.

 

 • P.t. vil udsendte/udstationerede kunne modtage vaccination fra en anden nations vaccinationsprogram, såfremt der samtykkes hertil, og at vaccinationen er godkendt, og at vaccinationen registreres

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google