Ledige stillinger

Stilling Sted Ansøgningsfrist
Overassistent til Bornholms (måske) mest unikke arbejdsplads - OPKLARINGSBATALJONEN Rønne, Danmark 27. januar, 2021 - Kl. 23.59
Administrationsbefalingsmand ved staben 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment (genopslag) Oksbøl, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Bataljonshjælper til S1, staben, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet (genopslag) Antvorskov, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Center for Landmilitære Operationer på FAK søger en kaptajn til stillingen som taktiklærer ved Føringskursus for linjeofficerer. København, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Center for Landmilitære Operationer søger en major med OFU til stillingen som klasse- og taktiklærer ved Føringskursus for linjeofficerer København, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Chef for 1. HBU-eskadron ved V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment Holstebro, Danmark 21. februar, 2021 - Kl. 23.59
Chef for 3. Uddannelseskompagni / 2. FØSTBTN ved Føringsstøtteregimentet Fredericia, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Chef for Deployable Communication and Information System Module Echo Haderslev, Danmark 4. februar, 2021 - Kl. 23.59
Chef for Efterretningssektionen ved ST/II JDR (GENOPSLAG) Holstebro, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Chef for Forsvarets Færdselscenter ved Trænregimentet Aalborg, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Doktrinudvikling og forskning indenfor landmilitære operationer, Forsvarsakademiet København, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Doktrinudvikling og taktiklærer ved Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet København, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Efterretnings og Uddannelsesofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland Aalborg, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Efterretningsbefalingsmand til 1. ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag) Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Efterretningsbefalingsmand til IFC ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet. Varde (genopslag) Varde, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Efterretningsbefalingsmand til J2 ved Forsvarskommandoen Karup, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Efterretningsofficer ved J2 Forsvarskommandoen Karup, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Elektronikmekaniker ved 4/II JDR – Ruder 4 Holstebro, Danmark 19. februar, 2021 - Kl. 23.59
Faglærer ved den Grundlæggende Sergentuddannelse (genopslag) Varde, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Faglærer ved den Grundlæggende Sergentuddannelse (genopslag) Varde, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Finskytte til II bataljon ved Jydske Dragonregiment Holstebro, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Forsyningshjælper til Konstruktionskompagniet Skive, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Fører for vedligeholdelsesgruppen ved 2. Sanitetskompagni (Genopslag) Aalborg, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Geværskytte 1 ved 2 DEL 4/II/JDR Holstebro, Danmark 19. februar, 2021 - Kl. 23.59
Helhedsorienteret og analytisk velfunderet major søges til G5 i Hærkommandoens stab. Karup, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Kaptajn og stabsofficer til Hærens Geospatiale Center i Skive (genopslag) Skive, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Kompagnibefalingsmand til 1/I/GHR Antvorskov, Danmark 5. februar, 2021 - Kl. 23.59
Kompagnibefalingsmand til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN, Varde Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Kompagnichef til Informationsaktivitetkompagniet ved 2 Military Intelligence Bataljon Varde, Danmark 2. februar, 2021 - Kl. 23.59
Konstabel med sans for logistik søges til stilling som Cargoassistent ved Movement and Transportation Organization Karup, Danmark 21. februar, 2021 - Kl. 23.59
Korporal og Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde Allerød, Danmark 5. februar, 2021 - Kl. 23.59
Korporal til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde Allerød, Danmark 4. februar, 2021 - Kl. 23.59
Korporal/Motormekaniker til Jægerkorpsets Vedligeholdelsessektion Aalborg, Danmark 29. januar, 2021 - Kl. 23.59
Korporaler til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde Allerød, Danmark 10. februar, 2021 - Kl. 23.59
Kører/Forsyningshjælper til 3HRU Eskadron/V UDDBTN/JDR Holstebro, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Lastvognsmekanikere til Garnisonsværksted Slagelse, Gardehusarkasernen (genopslag) Slagelse, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Leder af CIMIC sektionen ved stab Multinational Division North Karup, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Leder af CIMIC sektionen ved stab Multinational Division North Antvorskov, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Lærer til Officersgrunduddannelsen (genopslag) Varde, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Lærer til Officersgrunduddannelsen (genopslag) Varde, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Lærer til Officersgrunduddannelsen (genopslag) Varde, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Maskinfolk til Konstruktionskompagniet (Genopslag) Skive, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Mekaniker (konstabel) til Garnisonsværksted Høvelte Høvelte, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Militær motormekaniker til EOD&SEARCH kompagni ved Ingeniørregimentet Skive, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Motormekaniker til Jægerkorpsets Vedligeholdelsessektion Aalborg, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Motormekaniker til Konstruktionskompagniet (Genopslag) Skive, Danmark 5. februar, 2021 - Kl. 23.59
Motormekaniker til Stabskompagni ved Ingeniørregimentet (Genopslag) Skive, Danmark 1. marts, 2021 - Kl. 23.59
NK DEL til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN, Varde Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende deling til 3. HRU-eskadron ”Bulldog” ved V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment Holstebro, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende deling til Marineeskadronen ved Opklaringsbataljonen Rønne, Danmark 28. januar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende deling ved Livkompagniet, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet (genopslag) Antvorskov, Danmark 12. februar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende i CIS deling ved CIS kompagni Brigade/ 1. Føringsstøttebataljon/1. Brigade Fredericia, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende til CBRN Centralen (Genopslag) Skive, Danmark 1. februar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende til forsyningssektionen i Konstruktionskompagniet Skive, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon Haderslev, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Næstkommanderende til vedligeholdelsessektionen ved Konstruktionskompagniet Skive, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Observatør til 2. Lette Opklaringseskadron på Borholm Rønne, Danmark 4. februar, 2021 - Kl. 23.59
Operationsofficer ved Operations- og Planlægningssektionen (G35) i 1. Brigade Holstebro, Danmark 21. februar, 2021 - Kl. 23.59
Operationsofficerer til operativ føringscelle ved Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon. Varde, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Operationsofficerer til operativ føringscelle ved Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon. Varde, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Overlæge til Infirmeri Nordsjælland ved Forsvarets Sanitetskommando Høvelte, Danmark 3. februar, 2021 - Kl. 23.59
Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg Vordingborg, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Oversergenter til 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment Oksbøl, Danmark 14. marts, 2021 - Kl. 23.59
Oversergenter til 2 Sanitetskompagni/1 Logistikbataljon (Genopslag) Aalborg, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
PMV kørere til Stabskompagniet Skive, Danmark 21. februar, 2021 - Kl. 23.59
PMV-kører/TMG-skytte til 3. Batteri ved 1. Artilleriafdeling i Oksbøl Oksbøl, Danmark 8. februar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstilling - Gruppeførere til Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland. Skive, Danmark 30. januar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstilling - Kompagnichef til V Uddannelsesbataljons Uddannelseskompagni i reserven ved Gardehusarregimentet Antvorskov, Danmark 1. februar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstilling - Kører/Signalmand til Tjenestegrensinspektørelementet ved SLFR (Genopslag) Haderslev, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstilling – Major af reserven med operativt mindset til Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde Allerød, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstilling - Premierløjtnant med operativt mindset til Tjenestegrensinspektørelementet ved SLFR Haderslev, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstilling - Stabsofficerer ved V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment Holstebro, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstillinger – Delingsfører til underafdelinger ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet Antvorskov, Danmark 1. februar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstillinger – Næstkommanderende Deling til Totalforsvarsunderafdelinger ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland Skive, Danmark 30. januar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstillinger - Sergent til Føringsstøtteregimentets reservestruktur Fredericia, Danmark 1. marts, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstillinger - Stabsofficer ved Jydske Dragonregiment Holstebro, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Rådighedsstillinger – Stabsofficerer ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet Antvorskov, Danmark 8. februar, 2021 - Kl. 23.59
Sagbehandler ECM til Electronic Warefare Elementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag) Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Sagsbehandler (Kaptajn) til S7 ved XIII Lette Infanteribataljon Haderslev, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Sagsbehandler SOPK til Electronic Warefare Elementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag) Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion, Materielelementet Karup (Farligt gods) Karup, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til S7 med fagansvar for mekaniseret og pansret infanteri med fast tjenestested på Garderkasernen i Høvelte Høvelte, Danmark 1. februar, 2021 - Kl. 23.59
Sektionsfører og kryptokustode til CIS-enhed i Fredericia Fredericia, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Sektionsfører til Stabskompagni/ brigade ved 1. Føringsstøttebataljon (genopslag) Fredericia, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen i Stabskompagniet 1. Brigade Fredericia, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Seniorsergent materieladministrationsbefalingsmand til depotet 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg Vordingborg, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Seniorsergent til Hærens Geospatiale Center i Skive (genopslag) Skive, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Signal- og operationsofficer i 2. Brigade. Antvorskov, Danmark 24. februar, 2021 - Kl. 23.59
Signalbefalingsmand til Jægerkorpsets S6. Aalborg, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Stabshjælper (korporal) til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon i Varde Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Stabsofficerer til I Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde Allerød, Danmark 7. februar, 2021 - Kl. 23.59
Staff officer Training & Exercise branch (G7) MND N Antvorskov, Danmark 14. marts, 2021 - Kl. 23.59
Staff officer Training & Exercise branch (G7) MND N Antvorskov, Danmark 14. marts, 2021 - Kl. 23.59
STHJ (korporal) til 1 MIKMP 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag) Varde, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Uddannelsesbefalingsmand ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland i Vejle Vejle, Danmark 14. februar, 2021 - Kl. 23.59
Vagtassistent til fast vagtstyrke ved Fredericia Garnison Fredericia, Danmark 28. februar, 2021 - Kl. 23.59
Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment Haderslev, Danmark 31. januar, 2021 - Kl. 23.59
Værkstedsbefalingsmand (sergent) til Garnisonsværkstedet i Oksbøl Oksbøl, Danmark 2. februar, 2021 - Kl. 23.59
Sidst opdateret 30. september, 2020 - Kl. 17.19

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google