Besætningen fra støtteskibet Esbern Snare sprænger et moderskib for pirater i luften.

Besætningen fra støtteskibet Esbern Snare sprænger et moderskib for pirater i luften. Foto: Søværnet.

Danmark har siden 2008, hvor truslen fra piratangreb i farvandet ud for Østafrika/Afrikas Horn for alvor tog til, leveret markante bidrag til den internationale indsats for at imødegå pirateriet og øge sikkerheden for den civile søfart.

Den militære indsats

 

 


Forsvaret har i perioden fra 2008–2015 flere gange udsendt skibsbidrag til den multinationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces’ (CMF) Task Force 150 og 151 samt til NATOs antipiraterioperation Ocean Shield. Sidstnævnte blev afsluttet i december 2016. Danmark har endvidere i perioder varetaget kommandoen over hhv. Ocean Shield og CMF’s Task Force 151.


Foruden skibsbidrag har Forsvaret jævnligt haft udsendt et af Flyvevåbnets Challenger-fly til overvågning af kysten ud for Somalia. Det seneste Challengerbidrag var udsendt i maj-juni 2017.


2013 var året, hvor det foreløbigt lykkedes at bringe pirateriet ud for Afrikas Horn til ophør, som det fremgår af dette uddrag fra en artikel i Forsvarsavisen i marts 2013:

 

Et Vendepunkt i bekæmpelsen af Pirateri

På falderebet til at fregatten Iver Huitfeldt vender hjem efter seks måneders indsættelse i NATOs antipiraterioperation i Det Indiske Ocean, giver chef for fregatten, kommandørkaptajn Carsten Fjord-Larsen, sin personlige vurdering af situationen.


”Det er min vurdering, at vi står midt i et afgørende vendepunkt i beskyttelsen af den civile skibsfart og bekæmpelsen af pirateri. I en periode var skibstrafikken og flådestyrkerne pressede, og piraterne kunne frit vælge tid og sted for deres angreb. Men efterhånden som vi lærte piraternes måde at operere på, og efter at flådestyrkerne satte ind med en offensiv rettet mod piratlejrene inde på kysten, er situationen vendt. Samtidig er handelsskibene blevet mere effektive til at beskytte sig selv blandt andet med bevæbnede vagter. Det samme gør næsten alle fiskerbådene.


Det spiller også en stor rolle, at klanledere og ældre i Puntland og Somaliland har sat ind over for pirateriet, og flere landsbyer afviser, at pirater kan bruge området til de kaprede skibe. Vi er derfor nu i en periode, hvor pirateriet for alvor er sat til vægs. Men det er en skrøbelig balance, hvor det hurtigt kan gå i en negativ retning".

 

Forsvarets kapacitetsopbygning i Østafrika

Danmark og de nordiske lande har i omkring ti år støttet opbygningen af både flåde- og landstyrker i de Østafrikanske lande. Formålet er at højne de lokale militære styrkers niveau, så de selv kan klare sikkerhedspolitiske problemer i regionen. Det kan være igennem bidrag til FN-missioner i området eller ved at løse opgaver sammen med landene i Den Afrikanske Union.
 
Finansieringen til kapacitetsopbygningen kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Det er en årlig bevilling på 150 mio. kr. til samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om stabiliseringsarbejder i Pakistan, Afghanistan, Europa og Østafrika.
 
I Østafrika er midlerne især brugt til kampen mod pirateri, støtte og uddannelse til kystvagter i Adenbugten og ikke mindst støtte til Kenyas flåde. Danmark og de øvrige nordiske lande har også støttet de østafrikanske landes opbygning af East African Standby Forces (EASF), som på fjorten dage skal kunne rykke ind og lægge en dæmper på lokale konflikter. Det danske bidrag til EASF er blevet afsluttet i 2019.
 
Danmark har en officer udstationeret i Kenya som rådgiver for den kenyanske flåde.
 • Områder

  Adenbugten
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  2008 - 2017
 • Aktuel

  Nej

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google