Iver Huitfeldt og en fransk fregat.

Fregatten Iver Huifeldt, skibets helikopter og en fransk fregat. I baggrunden anes et af de handelsskibe, som flådestyrken passer på. Foto: Iver Huitfeldt / Forsvaret

En dansk stab på 12 personer leder frem til juli 2021 den europæiske flådeoperation AGENOR i farvandene omkring Hormuz-strædet. Operationen omfatter, ud over den danske stab, øvrige stabsmedlemmer, skibe og fly fra flere europæiske lande.

 

AGENOR blev iværksat i 2019, hvor sikkerhedssituationen i området omkring Hormuz-strædet spidsede til og flere kommercielle skibe blev udsat for angreb med sprængladninger. Også andre hændelser skabte utryghed for skibsfarten på havene og skærpede den i forvejen spændte situation i området. Formålet med AGENOR er at mindske risikoen for den slags hændelser og dermed skabe større tryghed for skibsfarten i operationsområdet. Det omfatter  ud over Hormuz-strædet også det Arabiske Hav, Den Persiske Golf og Omangolfen.

 

Skibe og fly i AGENOR arbejder for tryghed og fri bevægelighed for skibsfarten ved at vise tilstedeværelse og ved at skabe et billede af normalsituationen i området. Det gør det muligt at skærpe opmærksomheden, og evt. gribe ind, hvis situationen ændrer sig. Skibene i flådestyrken kan også ledsage handelsskibe igennem Hormuz-strædet for på den måde at bidrag til øget tryghed.

 

At Danmark skal lede AGENOR betyder i praksis, at Danmark besætter stillingerne som chef for operationen, posten som chef for den internationale stab og en række andre nøgleposter i staben, der i alt er på 20 - 25 personer. Ledelsen af AGENOR er placeret sammen med det franske hovedkvarter i Abu Dhabi.

 

Danmark bidrog fra august til december 2020 til AGENOR med fregatten Iver Huitfeldt og dens besætning. Med skibet var også en Seahawk-helikopter og soldater fra Militærpolitiet og maritime specialstyrker. Danmark har også bidraget med stabsofficerer til operationen siden dens oprettelse i januar 2020.

 

Danmark løste periodevist opgaven sammen med et fransk flådefartøj. Operationsområdet for bidragene til AGENOR er Hormuz-strædet, Det Arabiske Hav, Den Persiske Golf og Omanbugten.

 

Fregatbidragets opgaver var at vise tilstedeværelse, yde overvågning og at etablere et maritimt situationsbillede, som kan understøtte skibsfartens fri bevægelighed i området. Det danske bidrag kunne dog også gribe ind over for ikke-statslige aktører, der uretmæssigt forhindrer den frie bevægelighed i området.

 • Områder

  Hormuz-strædet
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2020
 • Aktuel

  Nej

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google