Bomberydder gør klar til at uskadeliggøre en farlig genstand - øvelse.

En bomberydder gør klar til at uskadeliggøre en bombe i en kuffert under en øvelse i Skive. Foto: Forsvaret

Hæren

Hæren har ammunitionsrydningshold på døgnvagt. De kan sættes ind, når der bliver fundet gammel ammunition eller fyrværkeri, der er ulovligt eller på anden måde farligt. Det kan også være, når der er en trussel eller en mistanke om en mulig bombesprængning. I daglig tale bliver ammunitionsrydderne omtalt som EOD-hold (Explosive Ordnance Disposal).

 

Ammunitionsrydderne kan destruere farlige genstande på stedet, nødflytte dem til nærmeste egnede sted for en kontrolleret sprængning eller tage genstandene med sig til destruktion.

 

Ammunitionsrydderne har et nært samarbejde med politiet, og tjenesten støtter politiet med ekspertviden, hvis der er sket eksplosioner.

 

Hjemmeværnet

Ud over de højtspecialiserede EOD-hold bidrager Hjemmeværnet med et antal ammunitionsrydningsassistenthold, som hver består af to mand. Disse hold er fordelt over hele landet og er primært specialiseret i håndtering af fyrværkeri, såvel lovligt som ulovligt.

 

Søværnet

Der findes stadig en del ammunition og sprængstof i havet omkring Danmark som for eksempel søminer. Det er primært efterladenskaber fra 1. og 2. Verdenskrig, og det sker relativt ofte, at det ryger i nettet under fiskeri eller bliver fundet i forbindelse med bygningsarbejder til søs. Noget driver også slet og ret i land.

 

Søværnet har af samme årsag et ammunitionsrydningshold på døgnvagt og er ansvarlig for uskadeliggørelse af ammunition og sprængstof i danske farvande fra strandkanten og ud. Søværnet har også ansvaret for gasammunition, der er drevet i land eller er blevet fisket op.

 

Søværnet rydder områder i de danske farvande for miner. Det kan foregå enten alene eller som en del af NATO's stående minerydningsstyrke, .

Sidst opdateret 8. oktober, 2020 - Kl. 12.45

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google