Soldater på vagt ved synagogen i København

Soldater på vagt ved synagogen i Krystalgade i København. Foto: Emma Kirketerp / Forsvaret

Forsvaret og Hjemmeværnet kan støtte med løsning af politimæssige opgaver, når politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige, eller hvis Forsvarets ressourcer er bedre egnede. Hjælpen kan være i form af soldater eller ved udlån af militært udstyr - eksempelvis helikoptere eller skibe.

 

En lang række opgaver

Forsvaret og Hjemmeværnet kan støtte Politi ved en lang række forskellige opgaver:

 

 • Forsvaret støtter politiet med færdselsregulering, kontrol, afspærring og lignende opgaver i forbindelse med større arrangementer eller ved ulykker og brande. Det kan tillige være tilfældet ved store hændelser som naturkatastrofer. Opgaverne løses normalt af frivillige soldater fra Hjemmeværnet.

 • Soldater fra Forsvaret er indsat i bevogtningsogaver i København.

 • Hæren og Søværnet har soldater, der med særligt udstyr kan finde savnede eller eftersøgte genstande i jorden, i søer og på havbunden.

 • Ved eftersøgning af personer, eksempelvis børn eller demente, der er forsvundet fra et plejehjem, kan Forsvaret støtte med mandskab (typisk hjemmeværnsfolk) og med helikoptere fra Flyvevåbnet.

 • Flyvevåbnet støtter også med helikoptere i forbindelse med trafikkontrol, transport af betjente og særlige overvågningsopgaver. Også Flyverhjemmeværnet kan støtte politiet.

 • Forsvaret kan støtte politiet med evakuerings-, varslings-, observations-, afspærrings-, bevogtnings- og patruljeringsopgaver med henblik på at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for menneskers liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg.

 • Soldater kan støtte politiet med at beskytte personer, redde gidsler og andre opgaver i forbindelse med antiterroroperationer og andre særlige indsatser.

 • Forsvaret kan også støtte politiet, når opgaver har en nær sammenhæng med opgaver, som Forsvaret ellers løser, eller hvor Forsvaret har specialkompetencer eller råder over særligt egnet udstyr.

[]-search_politi_artikel-2019-[ARTIKEL].jpg

En soldat fra Ingeniørregimentet på eftersøgningsopgave for politiet. Foto: Kristian Vinther Brøndum / Forsvaret

 

Den strategiske reserve

Forsvaret har fra 2019 opstillet en strategisk reserve på omkring 400 soldater, der kan støtte Politi i forbindelse med større, uvarslede hændelser (se faktaboksen). 

 

Det er altid Forsvaret, der vurderer, om der kan ydes bistand. Når bistandsanmodningen indeholder politimæssige beføjelser, skal Forsvarets indstilling tiltrædes af Forsvarsministeriet.

Sidst opdateret 25. juni, 2020 - Kl. 09.56

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google