JDR 341 års fødselsdagsparade

Kranselæggelse af regimentschef og regimentsbefalingsmand ved mindestenen for faldne på Dragonkasernen, ved regimentets 341 år fødselsdagsparade.

Vanen tro blev årets Dragoner udnævnt, samt uddelt priser til året skytte og årets idrætspris.

Udrag af Regimentschefen tale:

Hvorfor står vi her i dag? Vi har jo travlt med alr muligt andet. Det er vigtigt, at vi husker på, hvad vi kommer af. Vi må aldrig blive historieløse. Historien er en del af regimentets identitet. Det er nemt at hælde ud med badevandet, men nærmest umuligt at genopbygge. Derfor skal de få gange, der er mulighed for det markere vores historie.


Motivationer for udnævnelser af årets Dragoner: 
    

Årets Dragon af officersgruppen 2020                  

Premierløjtnant Frederik Lindhart

Årets officer JDR


PL Lindhart er en naturlig leder, der besidder sund dømmekraft og gode sociale kompetencer. Han arbejder hårdt og systematisk for at tilsikre det rette fundament for uddannelse og opgaveløsning. Han går gerne forrest i samarbejdsprocessen, og påtager sig ofte store mængder af byrden. PL fremstår i opgaveløsninger uselvisk og arbejder altid for det fælles bedste.

PL træffer sunde og rationelle beslutninger. Han præsenterer og gennemfører beslutninger på en hensigtsmæssig måde, der tilgodeser opbakning og ejerskab ved personellet. PL følger op på beslutninger og aktioner, og tilsikrer dermed at uddelegerede opgaver udføres i rette tid og med den rette kvalitet.

I kraft af sin personlige udstråling og energi motiverer PL Lindhart både personel og samarbejdspartnere. PL har ekstraordinære kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Evner som har medvirket til et fortrinligt samarbejde med internationale samarbejdspartnere til gavn for RS MFPT hold 11, hvortil PL i perioden har været udsendt.

PL er en analytisk stærk officer, som anvender sine kompetencer til brugbare og velgennemarbejdede planer også ved løsning af komplekse konsekvensberegnings-opgaver. PL besidder stor faglighed indenfor taktik og har som FAGLÆ i faget C-IED tilsikret, at ENH har opnået et rigtigt højt niveau. Gennem supplerende uddannelse i missionsområdet har han ligeledes fastholdt og udbygget uddannelsesniveauet.

PL Lindhart iværksætter sociale aktiviteter, som opbygger en stærk og socialt velfungerende enhed, samt skaber en velvilje og motivation, som sætter enheden i stand til at møde udfordringer og modgang med en positiv tilgang.

PL kan arbejde selvstændigt og innovativt med store og komplekse planlægningsopgaver. Han er opsøgende og forudseende og iværksætter selvstændigt nye projekter, der kan løse aktuelle problemstillinger eller styrke fællesskabet. Han er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og har en sund tilgang til anvendelse af ressourcer. PL kan med kort varsel omstille sig til at gå i helt nye retninger, hvorfor han også med kort varsel er trådt til under både INTOPS og COVID-19, samt når der er opstået en uventet situation med behov for hastig planlægning og alternative løsninger.

Målt på både soldatermæssige, ledelsesmæssige og kammeratlige egenskaber har PL Lindhart repræsenteret Jydske Dragonregiment på fornem vis og fremstår som en rollemodel.

ANDERS POULSEN

oberst

Chef for Jydske Dragonregiment

--------------------------------------------------------------------------------------                                            

Årets Dragon af befalingsmandsgruppen 2020

Oversergent Rasmus Munkholm, Sektionsfører BJSEK/STKMP/II/JDR

 

Årets befalingsmand JDR 2020


OS Munkholm har altid været Dragon. Han har et stort netværk ved regimentet til  gavn for planlægning, koordination og udførelse af uddannelsesaktiviteter. I Bjærgningsnetværket ved alle, hvem han er.

Munkholm går som fører forrest med ekstremt høj faglighed og en holdning til at løse alle opgaver. Grundet sin faglighed er han også en efterspurgt instruktør. Det seneste år har han været afgivet til kursus i grundlæggende bjærgningstjeneste ved TRR og uddannet bjærgningsfolk til hele Hæren.

Munkholm har gennemført uddannelse på bjærgningsvogn Wisent af både egne soldater, og soldater fra Den Kongelige Livgarde. Han er køreinstruktør på stort set alle slags køretøjer og har således haft en stor rolle i II/JDR implementering af nye køretøjstyper det forgangne år.

Det er bl.a. pga. OS Munkholm færdigheder som bjærgningslærer og den tidligere nævnte høje faglighed, at STKMP/II/JDR har haft den BJSEK, som har været længst fremme med uddannelsen i det nye føringskoncept.

Lige nu er II/JDR den eneste operative BJSEK i Jylland, hvorfor der tilgår mange opgaver til sektionen og dermed til OS Munkholm. På trods af ofte korte varsler og opgaver, der ligger udover den normale AKOS, så formår OS Munkholm med ro at håndtere de mange opgaver og afgivelser og at motivere sine soldater, så alle opgaver løses.

Ved siden af alt det arbejde, som han lægger i tjenesten, så bruger OS Munkholm mange timer i sin fritid i Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening, som bl.a. står for vartningen af de mange museumskøretøjer, der står udstillet på Dragonkasernen. OS Munkholm har dermed også været en stor spiller i Classic Military Show, som har trukket mange til fra ind- og udland.

OS Munkholm er et forbillede for sine soldater og alle os andre.

ANDERS POULSEN

oberst

Chef for Jydske Dragonregiment

 

-----------------------------------------------------------------------------------                     

Årets Dragon af konstabelgruppen 2020

Korporal Michael Hansen, fungerende GF 4/II/JDR

 

Årets konstabel ved JDR 2020


Michael er uden sammenligning Danmarks bedste GV1. Michael er indbegrebet og personificeringen af en PNINFer, og billedet på den soldat, som alle førere drømmer om at have med på mission. Michael har en upåklagelig høj faglighed og evne til hurtigt at få nye soldater op på beatet. Han er utrættelig i sit arbejde for at højne niveauet - ikke bare i egen gruppe, men bredt i hele kompagniet.

Michael er meget loyal. Han har været i kompagniet siden dets opstart og ligeledes været med på stort set alle udsendelser i kompagniets historie
bl.a. med udsendelser til Irak hold 4 og OIR 8, Afghanistan ISAF 3, 6, 12 og RSM 5.
    

ANDERS POULSEN

oberst

Chef for Jydske Dragonregiment

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google