Hjemsendelsesparade V/JDR 2021

      

         

Dragon Horsens tildeles æren af at blive Holdets Dragon.

Dragon Horsens har fra første dag udvist en yderst moden holdning til tjenesten, både i felten og på garnisonen. Han har godt styr på det indlærte stof. Så godt at han under skyttetjenesten ofte er blevet brugt som foreviser for den korrekte manøvre.

Dragon Horsens har en ildsprudlende indstilling til specielt skyttetjenesten, hvor han altid giver sig 100 procent for at løse opgaven, og dette ganske ofte med et kækt smil på læben. Det er tydeligt for enhver at dragonen både har nemt ved at tilegne sig militære færdigheder, men også brænder for at blive så god en soldat som overhovedet muligt, hvormed HRU’en også er heldige, at de får ham efter den afsluttede værnepligt.

Dragon Horsens fremstår altid som det gode eksempel for resten af eskadronen, både gennem sine handlinger som enkeltkæmper og med sit åbne og imødekommende væsen, der er på en sådan måde, at alle altid føler sig velkomne i hans nærhed.

Dragon Horsens personlighed kan også tilskrives en tilpas mængde kækhed. Han er altid klar med en god kommentar, dog aldrig flabet og altid med en respektfuld tone overfor såvel foresatte som sidestillede. Han er således en god kollega og kammerat. Egenskaber der er uvurderlige i et system som vores.

Dragon Horsens lever på alle måder op til, og har til tider også overgået de forventninger der er til en værnepligtig, og da lykken står den kække bi, fortjener han også fuldt ud at blive kåret til holdets dragon.

 

 


DRAGON VEJLE

1 HBU ESK
Dragon Vejle tildeles æren af at blive Holdets Førstehjælper.

Dragon Vejle har under hele førstehjælpsuddannelsen udvist en meget professionel og flittig tilgang til faget. Dragonen udviser stor interesse for at tilegne sig mere viden, og har ved tvivl om stoffet aldrig været bange for at stille spørgsmål, hvilket har løftet faget i sin helhed.

Dragon Vejles evner for førstehjælp har skinnet igennem under hele forløbet især dog under mærkeprøven, hvor dragon Vejle udmærkede sig med et meget fornemt resultat på 97 point, og dermed fuld fortjent modtager GULD i førstehjælp.

Dragon Vejle har fra start udvist stor interesse og forståelse for faget. Dragon Vejle har igennem et personligt engagement opnået til et stort personligt udbytte, men har også bidraget til at løfte det samlede niveau af uddannelsen til gavn for alle. 

Dragon Vejle møder altid velforberedt og med et godt humør og en positiv tilgang til både undervisningen og sine kammerarter.

Således har dragonen ikke kun udvist en flot individuel præstation, men er også et eksempel til efterfølgelse for sine kollegaer.

 

 


DRAGON Fjelstervang

Dragon Fjelstervang tildeles æren af at blive Holdets Skytte.

Dragon Fjelstervang har siden begyndelsen af hold Februar 2021 vist yderst positive evner indenfor faget våbenuddannelse. Han har hurtigt lært geværet at kende, og han har på skydebanen ligeledes dygtiggjort sig i at indtage samt tilpasse sine skydestillinger, hvilket også har været afspejlet i hans tilfredsstillende træfbilleder.

Trods Dragon Fjelstervangs høje niveau, har han altid fastholdt fokus på sin udvikling og tilpasset sine skydninger på baggrund af tilbagemeldinger fra instruktørerne, således hans niveau har været ganske fortrinligt igennem sin tid i værnepligten.

Dragon Fjelstervang har demonstreret viden og praksis forståelse for de skydetekniske elementer, herunder aftræk, sigte og åndedrætsteknik.

Ligeledes har Dragon Fjelstervang god forståelse for ballistik, brugen af afstandstromlen samt vindkorrektion, hvilket gør ham i stand til at nedkæmpe opdukkende mål ud til 400+m.

Dragon Fjelstervang har opnået 16/16 point i FSM, skydningen. 21/21 point i K7 og 34/35 point i K30 skydningen.

Dragon Fjelstervang er en skytte med gode færdigheder, som enhver fører vil ønske at have i sin enhed.

 

 


"Holdets faste medarbejder”: OS MATHIASEN 2DEL/2ESK

OS Mathiasen har på indkaldelseshold 2021-I været både FAGLÆ og NK/DEL, roller som han i særdeles høj grad har taget til sig.

OS Mathiasens store faglighed for faget SKUD skinner tydeligt igennem i hans minutiøse planlægning af skydeuddannelsen ved 2ESK, hvor der konsekvent har været fokus på at udvikle den enkelte værnepligtiges skydeevner optimalt, fremfor gennemførelse af standardskydninger, som ikke er tilpasset uddannelsesniveauet i eskadronen. Dette har også afspejlet sig i en velgennemført SKYPER, hvor der opnået et højt antal Feltskyttemærker, særligt i betragtning af indkaldelsesholdets reducerede uddannelsestid. Denne høje faglighed er naturligvis også præget af at skydning er en stor passion for OS Mathiasen, hvilket er en synergi som eskadronen høster en særdeles stor gevinst ved.

OS Mathiasen har i kraft af sin lange tjenesteerfaring i V/JDR opnået en særlig stor viden om overgangen fra HBU til HRU, hvilket han med glæde har delt ud af til særligt de yngre befalingsmænd. Derudover har han også spillet en stor rolle i den løbende udvikling af de yngre befalingsmænd, samt delt ud af sine råd til de nye delingsførere i eskadronen. Disse bidrag til udviklingen af resten af stampersonellet kendetegner en god kollega.

OS Mathiasen er kendetegnet ved særdeles pligtopfyldende personlighed, der konsekvent sætter hesten før manden og altid sætter enhedens ve og vel først. Hvad enten det gælder nedbrydning af skydebaner eller opgaver der med kort varsel lander på hans bord, så sørger han altid for at løse disse efter bedste evner og hurtigst muligt.

Kombinationen af høj faglighed, stor social interesse og en ukuelig tjenestevillighed kendetegner OS Mathiasen, som en rollemodel for alle tjenestegørende ved 2/V.

Af yderligere kvaliteter kan nævnes, at OS er et fagligt fyrtårn; har orden i sine sager; han tager sig tid og overskud til at svare på spørgsmål ligegyldigt hvor dårlig tid de er stillet i. Han har aldrig været for stolt til at lytte til forslag eller spørge om hjælp. Han er stædig og vil ikke gå på kompromis med fagligheden på sine skydebanedage og SKYPER. Skydningerne skal give mening og udvikle de værnepligtige. I sin tilgang til arbejdet, er han en rollemodel for hele ESK – værnepligtige som fastansatte.

Når ugen har været lang, kan man altid overtale MB til en røverhistorie eller to over en Faxe og en gang pomfritter nede i Biksen. Han værner om det sociale fællesskab i ESK, og har altid tid til at lægge øre til frustrationer over stort og småt, når de ellers truer med at boble over. MB har altid overskud til at hjælpe med stort og småt, og nyder stor respekt for sit overskud og faglighed.

Sidst men ikke mindst har MB med uendelig tålmodighed og fast stemmeføring hjulpet både yngre befalingsmænd samt nyligt udnævnte PLer med at navigere i livet hos V/UDDBTN.

 

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google