Beredskabsområder

Inden for særligt udpegede områder, benævnt beredskabsområder, opretholder Statens Istjeneste i perioden 15. december til 31. marts muligheden for at aktivere et isbrydningsberedskab til assistance for skibsfarten. Beredskabsområder etableret som følger:

• Limfjorden vest for Aalborg
• Limfjorden mellem Aalborg og Hals Barre
• Farvandet syd for Fyn
• Smålandsfarvandet

Skibe, som planlægger at anløbe en havn inden for et aktiveret beredskabsområde, skal i god tid, melde forventet ankomst til istjenesten, som koordinerer med isbryderen i beredskabsområdet.

Kontakt Maritime Assistance Service på tlf. 72 85 03 71 eller mas@sok.dk.

Rekvirenten skal selv betale 25 % af timeprisen for den faktisk effektive udførte isbrydning inden for beredskabsområdet. Er rekvirenten en havn, som grænser op til et beredskabsområde og som ønsker assistance til isbrydning inden for havnens eget ansvarsområde, skal den pågældende havn selv betale 100 % af timeprisen for den faktisk effektive udførte isbrydning.
For yderligere information om isbryderne og timepriser i de enkelte beredskabsområder og for områdernes afgrænsninger klik på områderne i listen til højre.

 

Oversigt over udbydere af isbrydere

Til hjælp og vejledning for skibsfarten opdateres hvert år en oversigt over mulige udbydere af isbrydere.
Oversigten kan skibsfarten vælge at anvende til at etablere kontakt til en reder med henblik på eventuelt at indgå kontrakt om isbrydning. Sådanne kontrakter indgås på bilateral basis mellem det rekvirerende skib og isbryderen, og er Statens Istjeneste uvedkommende.

Operatører som har interesse i at synliggøre sin isbrydningskapacitet herigennem, bedes kontakte Søværnskommandoen.

Oversigt:

Operatør Kontakt Område Skib C/S Is-klasse Bruttotonnage Dimensioner
               
Aalborg Havn +45 9930 1500 Limfjorden øst - Hals - Svitringen Rende ALBA OZEM 1A 78,5-88,4
21,7x6,7x3,4
 

Opmærksomheden henledes på, at samtlige oplysninger i denne oversigt slettes hvert år efter issæsonens ophør.
Ordningen er gratis for operatørerne, og der er intet bindende for operatøren ved at have sin kapacitet nævnt i oversigten, som alene fungerer som en ”telefonbog” til at etablere kontakt mellem en rekvirent og en udbyder.

Søværnskommandoen påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af de oplysninger, som er anført i oversigten.

Sidst opdateret 29. januar, 2021 - Kl. 20.44

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google