Chef DANCON oberstløjtnant Jesper Momme fra OIR hold 6 og en irakisk bataljonschef fra Iraks Borger Guard Force udveksler gaver og takker hinanden for fire gode ugers træning.

Chef DANCON oberstløjtnant Jesper Momme fra OIR hold 6 og en irakisk bataljonschef fra Iraks Borger Guard Force udveksler gaver og takker hinanden for fire gode ugers træning. Foto: Søren Egebæk/Forsvaret.

11 hold danske soldater har på Al Asad Air Base gennemført og afsluttet træning af 19.583 irakiske soldater og politifolk som en del af Operation Inherent Resolve. Dertil kommer, at der i november 2014 - inden arbejdet begyndte på Al Asad Air Base - var udsendt et bidrag på 28 mand med navnet ”OP Shader,” der i en kort periode uddannede kurdiske soldater, som kæmpede for at stoppe ISIL’s fremmarch. I februar 2015 var det første hold danske soldater på plads på Al Asad Air Base.

Træning mens krigen var i gang

I begyndelsen af krigen klarede den irakiske hær sig dårligt i kampe mod ISIL-krigere, men allerede på hold 2, 3 og 4 lykkedes det at få hævet de irakiske enheders niveau, så de i højere grad blev i stand til at gå i offensiven mod terrorbevægelsen. Danskerne trænede mange irakiske soldater fra 7. Division, der bekæmpede ISIL i Iraks Anbarprovins. Ofte kom de irakiske soldater direkte ind fra slagmarken og fik træning af danskerne, når enhederne skulle holde pause fra indsatsen ved fronten. Irakerne fik lektioner i blandt andet skydning, førstehjælp, våbenkendskab, imødegåelse af vejsidebomber, stabstræning og krigens love.

 


Ikke alle danske soldater i Irak var beskæftiget med at træne irakerne. En del af soldaterne stod for sikkerheden, mens træningen stod på. På de første hold var denne enhed benævnt SECFOR eller Security Force, mens soldaterne på senere hold blev kaldt ”guardian angels.”

Danskerne bidrog også til at beskytte Al Asad-basen mod angreb fra ISIL ved for eksempel at overvåge nærområdet med droner. Tre danske soldater opdagede 25.-26. marts 2016 med deres drone tre terrorister, som medvirkede i et angreb på basen, hvilket betød, at de tre ISIL-krigere blev nedkæmpet. Heldigvis er det ikke lykkedes for ISIL at gennemføre angreb på de danske soldater på Al Asad Airbase. Danskerne har heller ikke været udsat for de frygtede insiderangreb, hvor en terrorist infiltrerer en venligtsindet enhed og pludselig åbner ild. Det har de danske soldater imødegået ved at lave grundig identitetskontrol af de irakiske soldater, hver gang en ny bataljon skulle i gang med træningen.

Tre danske soldater får Commanders Coin den 23/6-2016, fordi de delvist forpurrede en terrorhandling mod basen 25-26/3-2016. Blandt andet havde den danske PUMA-drone en afgørende rolle under og efter angrebet, hvor det lille fjernstyrede fly hjalp de irakiske sikkerhedsstyrker med at finde frem til ISIL-krigerne, som alle blev nedkæmpet.

Tre danske soldater får Commanders Coin den 23/6-2016, fordi de delvist forpurrede en terrorhandling mod basen 25-26/3-2016. Blandt andet havde den danske PUMA-drone en afgørende rolle under og efter angrebet, hvor det lille fjernstyrede fly hjalp de irakiske sikkerhedsstyrker med at finde frem til ISIL-krigerne, som alle blev nedkæmpet. Foto: Morten, presseofficer OIR hold 3/Forsvaret.

Tre danske soldater får Commanders Coin den 23/6-2016, fordi de delvist forpurrede en terrorhandling mod basen 25-26/3-2016. Blandt andet havde den danske PUMA-drone en afgørende rolle under og efter angrebet, hvor det lille fjernstyrede fly hjalp de irakiske sikkerhedsstyrker med at finde frem til ISIL-krigerne, som alle blev nedkæmpet.

Den danske PUMA-drone, der hver eneste dag var på vingerne og sørgede for sikkerheden omkring basen. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret. 


9. december 2017 erklærede Iraks premierminister krigen mod ISIL for afsluttet. Efterfølgende trænede de danske soldater flere bataljoner af ”border guards”, der skal forhindre, at ISIL-krigere fra Syrien trænger ind i Irak.


Internationalt samarbejde

I begyndelsen af missionen var danskernes primære samarbejdspartner på Al Asad Air Base US Marine Corps. Fra oktober 2016 til maj 2018 arbejdede danskerne tæt sammen med britiske soldater i træningsenheden Building Partnership Capacity (BPC), som organiserede træningen af de irakiske soldater, men fra maj 2018 overtog Danmark hele ansvaret for træningsopgaven på Al Asad Airbase. Træningsindsatsen har også haft et stort islæt fra Estland, Letland og Lituaen, da erfarne soldater fra de baltiske lande har været en del af de danske hold på Al Asad Airbase.

Nye udfordringer

De sidste to hold danske soldater (OIR hold 10 og 11) ved træningsindsatsen på Operation Inherent Resolve fik et meget ujævnt forløb. Mens truslen fra ISIL var reduceret, betød spændinger mellem USA og Iran, at sikkerhedssituationen i Irak blev forværret.

Den 3. januar 2020 dræbte det amerikanske militær den iranske general Qasem Soleimani ved et droneangreb tæt på Bagdads lufthavn, fordi han ifølge amerikanerne var ansvarlig for drab på amerikanske statsborgere, der var udført af iranskkontrollerede militser i Irak og andre steder i Mellemøsten. Om natten 7.-8. januar fik de danske soldater på Al Asad Airbase ordrer om at gå i beskyttelsesrum. Da alle var kommet i sikkerhed, ramte iranske missiler basen. Selv om ingen danske soldater kom til skade, var det en meget voldsom oplevelse, da de iranske missiler havde en meget kraftig sprængladning. Herefter flyttede Forsvaret 2/3-dele af de danske soldater til Kuwait, da træningen af irakiske soldater var afbrudt på grund af de usikre tilstande i Irak.

Det var meningen, at træningen skulle genoptages den 1. marts 2020, så derfor afløste hold 11 som planlagt hold 10 i løbet af februar måned. Hold 11 kom desværre ikke til at undervise irakiske soldater pga. covid-19 pandemien. De planlagte lektioner blev udskudt og til sidst aflyst. Samtidig besluttede regeringen at omprioritere indsatsen i Irak, sådan at Danmark skal overtage ledelsen af NATO Mission Iraq, men ikke længere uddanne soldater på Al Asad Airbase. Hold 11 kom derfor primært til at beskæftige sig med at lukke missionen ned. I juni 2020 forlod de sidste danske soldater Al Asad Airbase, og denne del af indsatsen med at gøre det irakiske militær i stand til at imødegå truslen fra ISIL er dermed slut.

Sidste bataljon

På grund af den iransk-amerikanske konflikt og covid-19 pandemien blev de lektioner, som danskerne afholdt i december 2019, den sidste undervisning, som træningsbidraget kørte. Sådan lyder den sidste Mission Update fra Forsvaret om uddannelse af irakiske soldater:

”Det danske træningsbidrag har afsluttet den ottende og sidste træningsuge for den irakiske bataljon på 580 mand. I den sidste del af forløbet har irakerne selv stået for træningen, mens de danske soldater har fungeret som mentorer.

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.

Undervisningen består blandt andet i krigens love, som foregår under overværelse af amerikanske og norske militærjurister. Mortéruddannelsen har været en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette mortér.Bidraget har pr. 14. december gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk”.


Foto fra 10. december 2019, hvor de danske soldater afholdt det, der skulle vise sig at være en af det danske træningsbidrags sidste lektioner.  18 mand blev uddannet på let og middeltung morter.

Foto fra 10. december 2019, hvor de danske soldater afholdt det, der skulle vise sig at være en af det danske træningsbidrags sidste lektioner.  18 mand blev uddannet på let og middeltung morter. Foto: Major Kim, presseofficer OIR hold 10/Forsvaret.

Sidst opdateret 28. oktober, 2020 - Kl. 08.50

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google