Sneberedskab hører også til Forsvarets støtte til det civile samfund. Her er en jordemoder blevet hjulpet frem til en fødsel, hvor andre måtte give op. (Forsvarsgalleriet - scanning af foto fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste).

Det er svært at finde nyere fotos af sneberedskabet indsat. Dette foto er nogle år gammelt og viser en jordemoder, hvis eneste mulighed for at nå frem til en fødsel var med Forsvarets pansrede mandskabsvogn. Foto: Forsvaret 

Hæren og Hjemmeværnet

Hæren og Hjemmeværnet opstiller hvert år i perioden fra november til marts et landsdækkende sneberedskab.

 

Hæren råder over køretøjer, der er meget terrængående, også i sne. De indsættes, når der er så meget sne, at det hindrer kørsel med almindelige køretøjer. 

 

Forsvarets specialkøretøjer indsættes primært til støtte i forbindelse med akutte og livstruende opgaver, men man kan også gennemføre andre nødvendige transportopgaver, eksempelvis af sundhedspersonale samt udbringning af medicin og mad.

 

Hæren stiller med køretøjerne, mens Hjemmeværnet stiller med det meste af det mandskab, der skal køre og bemande de terrængående køretøjer.


Søværnet holder øje med issituationen

Søværnet holder øje med issituationen, når det er så koldt, at der er risiko for is i vandet omkring Danmark. Søværnet har dog ikke ansvaret for isbrydning og er ej heller i besiddelse af isbrydere.

 

For at skabe det bedst mulige overblik over den aktuelle issituation og for at være i stand til at udsende præcise ismeldinger får Søværnskommandoen hjælp af observatører over hele landet.

 

En lang række observatører - fortrinsvis færger, havne og Søværnets egne enheder - vil under disse forhold dagligt rapportere om issituationen til Søværnskommandoens istjeneste. Omkring 240 daglige rapporter fra forskellige områder giver tilsammen et godt billede af issituationen i Danmark.

 

Isbrydning i danske farvande er som udgangspunkt underlagt fri konkurrence, og derfor er skibsfarten selv ansvarlig for at kontrahere og betale for den rekvirerede isbrydningskapacitet. Statens Istjeneste under Søværnskommandoen yder støtte og vejledning.

 

Inspektionsskibene og fartøjerne, der sejler ved Færøerne og Grønland, kan bryde is, og skibene støtter de lokale myndigheder med isbrydning i særlige situationer.

Sidst opdateret 25. juni, 2020 - Kl. 21.02

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google